Opleiding op het werk? Niet voor 4 op de 10 werknemers

Sinds begin dit jaar hebben veel werknemers in het kader van de Arbeidsdeal het recht om vijf dagen per jaar opleiding te volgen via hun werkgever. Maar de animo bij werknemers voor vijf volledige opleidingsdagen per jaar is niet erg groot. 4 op de 10 werknemers volgden afgelopen jaar geen enkele opleiding en minder dan de helft wil vanaf dit jaar gebruikmaken van minstens vijf opleidingsdagen. Dat blijkt uit een onderzoek door hr-specialist Acerta Consult.

Helft van de bedrijven

Een van de maatregelen uit de Arbeidsdeal, die eind 2022 werd afgeklopt, is dat heel wat werknemers sinds begin dit jaar het recht hebben op vijf dagen opleiding per jaar te volgen via de werkgever. Bijna de helft van de bedrijven (45%) heeft vorig jaar al meer dan vijf opleidingsdagen aangeboden aan zijn werknemers, nog voor het een verplichting was. Slechts 8% voorzag geen enkele opleidingsdag. Twee op de drie bedrijven (66%) stellen opleidingen voor aan die werknemers die ernaar vragen. Daarnaast lijkt het krijgen van promotie een moment waarop werknemers wel opleiding aangeboden krijgen (36%). Een kwart van de bedrijven (27%) biedt bewust opleidingen aan aan werknemers die het bedrijf mogelijk zouden willen verlaten. In de meeste gevallen (83%) krijgen alle werknemers in een onderneming wel evenveel kansen om opleidingen te volgen.

Weinig animo bij werknemers

Ook al is het individueel opleidingsrecht al een tijdje in voege getreden, er is nog weinig animo bij werknemers om effectief vijf opleidingsdagen per jaar op te nemen. 43% van de werknemers heeft het afgelopen jaar geen enkele opleiding gevolgd, een kwart (25%) volgde al vijf dagen of meer. Vooral arbeiders en oudere werknemers volgen minder opleidingen dan gemiddeld. 56% van de arbeiders volgde afgelopen jaar geen opleiding, bij de 55-plussers gaat het om de helft. En ook in 2024 worden werknemers niet echt warm van extra opleidingsdagen. Iets minder dan de helft (47%) wil dit jaar het individuele opleidingsrecht van (minstens) vijf dagen volledig gebruiken. Drie op de tien willen minder dan vijf opleidingsdagen opnemen dit jaar. De overige 23% weet nog niet hoeveel opleidingen hij/zij wil volgen.

Zinvolle opleidingen

“De resultaten van onze bevraging tonen aan dat werknemers enkel opleiding willen volgen als ze het zinvol vinden”, vertelt Annelies Baelus, expert opleidingen bij Acerta Consult en docent aan de VUB en UCLL. “Opleidingen sluiten best aan bij het werk dat iemand doet of zal moeten doen in de toekomst. Ook zijn opleidingen soms nodig om medewerkers nieuwe functies te kunnen laten opnemen in de organisatie of gewoon om relevant te blijven in het licht van een snel veranderende bedrijfsomgeving. Wanneer organisaties dat in de verf kunnen zetten én hun opleidingsbeleid daarrond kunnen opbouwen, zullen die opleidingen ook als zinvol ervaren worden en zal de bereidheid om die opleidingen te volgen, groter zijn.”

Opleidingsplan aangepast aan behoefte

Werkgevers met minstens 20 werknemers moeten hun opleidingsbeleid in een opleidingsplan gieten. Annelies Baelus duidt: “Hoeveel opleiding nuttig en/of nodig is, kan nogal verschillen naarmate de functie van de werknemer of de sector en het type bedrijf. In de bedrijfswereld verandert alles razendsnel, en vaak zijn opleidingen noodzakelijk om de job goed te blijven uitvoeren of om de uitdagingen van digitalisering, automatisering, enz. aan te kunnen. Maar in sommige fases van de loopbaan, of in sommige functies, zijn die opleidingen minder zinvol of urgent. De uitdaging zal vooral zijn om te zoeken naar hoe werknemers zelf vragende partij kunnen worden om een vorm van opleiding te volgen. Dit is ook het doel van het opleidingsplan, dat moet een leerklimaat creëren en een aanbod aan opleidingen voorzien dat relevant en nodig is. En dat verschilt per functie, per activiteit en moet bovendien passen in het loopbaanpad van medewerkers en de organisatiedoelstelling. Opleidingen renderen het best als ze beantwoorden aan een reële behoefte van de werknemer om zijn werk goed te kunnen doen, vandaag maar ook morgen.”

Heb jij recht op opleidingsdagen?

Of je recht hebt op betaalde opleidingsdagen hangt af van drie zaken: de grootte van je bedrijf, hoeveel je werkt en of je dit jaar startte bij je werkgever of niet.  Lees hier of jij in aanmerking komt.

Mieke Vercruijsse