Heb ook jij recht op 5 betaalde opleidingsdagen? Check het hier

Werk je in de privésector, dan is er goed nieuws voor jou. Mogelijk heb jij recht op 5 betaalde opleidingsdagen per jaar. De federale overheid wil je zo aanmoedigen om je professioneel (verder) te ontwikkelen. Wil je weten of ook jij in aanmerking komt? Lees dan even verder.

Of je recht hebt op betaalde opleidingsdagen hangt af van drie zaken: de grootte van je bedrijf, hoeveel je werkt en of je dit jaar startte bij je werkgever of niet. Werk je voltijds bij een bedrijf met minstens 20 voltijdse medewerkers? Dan heb je in principe recht op 5 betaalde opleidingsdagen per jaar. Werk je voltijds bij een bedrijf met 10 à 20 voltijdse medewerkers? Dan heb je recht op 1 betaalde opleidingsdag per jaar. Werk je voltijds bij een bedrijf met minder dan 10 voltijdse medewerkers? Dan heb je geen recht op betaalde opleidingsdagen. Uiteraard staat het je werkgever vrij om die toch op vrijwillige basis toe te kennen.

Even rekenen

Werk je deeltijds of startte je dit jaar bij je werkgever? Dan kan je je opleidingsdagen berekenen met deze formule: het aantal opleidingsdagen dat een voltijdse medewerker krijgt x je tewerkstellingspercentage x het aantal maanden dat je dit jaar bij je werkgever gaat werken gedeeld door 12. De maand waarin je startte bij je werkgever telt als een volledige maand. 

Een praktisch voorbeeld maakt één en ander duidelijk:

Je werkt 80% en ging op 29 maart 2024 aan de slag bij een bedrijf met 40 voltijdse medewerkers. Dan heb je in 2024 recht op: 5 x 80% x (10/12) = 3 opleidingsdagen.

Je baas moet wel instemmen

Voor welke opleidingen kan je die opleidingsdagen gebruiken? Je kan je opleidingsdagen eigenlijk inzetten voor heel wat soorten opleidingen. Van buitenshuis leren en conferenties bijwonen tot online cursussen, zelfstudie en praktische trainingen op je werkplek. Bovendien hoeft je opleiding niet tijdens de werkuren plaats te vinden. Vindt ze erna plaats, dan krijg je voor die uren loon.

Je mag wel niet op eigen houtje beslissen welke opleiding je volgt. Je baas moet daarmee uiteraard instemmen.

Niet verplicht

Indien je recht hebt op die opleidingsdagen, ben je uiteraard niet verplicht om die ook effectief op te nemen. Je kan ze bovendien gedurende 5 jaar opsparen of helemaal niet gebruiken. Na 5 jaar vervallen je opgespaarde dagen en begint de teller opnieuw. Je baas moet je op zijn beurt één keer per jaar op de hoogte brengen van je openstaande saldo. Werk je in de privésector, dan heb je naast het recht op betaalde opleidingsdagen eveneens recht op Vlaams opleidingsverlof. Dat houdt in dat je jaarlijks betaald verlof mag nemen om een opleiding te volgen. Bij Vlaams opleidingsverlof ben je wel vrij om zelf een opleiding te kiezen. Je baas hoeft niet in te stemmen met je keuze.

Pascal Dewulf

Bron: VDAB.be