Levenslang leren crucialer dan ooit

Twee op de drie werknemers in ons land zeggen rechtstreekse impact van de technologische verandering te ondervinden in hun job. Enerzijds helpt het hen om hun job beter uit te voeren en biedt technologie nieuwe carrière-opportuniteiten. Anderzijds vreest een kwart van de werkende Belgen jobverlies door automatisering en zegt bijna een derde hierdoor meer werkdruk te ervaren. Levenslang leren is dan ook belangrijker dan ooit.

Er vloeide al veel inkt over de impact van technologie in het algemeen en robotisering en AI in het bijzonder op ons dagelijks leven en werk. Een van de cruciale vragen is welke impact dit heeft op onze jobs. 

Voor- en nadelen

Nieuwe technologie brengt onherroepelijk verandering met zich mee. 29% van de werknemers zegt dat dit hen momenteel meer werk bezorgt. Maar ze zien ook belangrijke voordelen van nieuwe technologie bij de uitvoering van hun werk en hun inzetbaarheid. Volgens 30% van de ondervraagden zorgt technologie ervoor dat ze hun werk beter kunnen uitvoeren. Daarnaast opent het voor bijna een op de vijf werknemers nieuwe mogelijkheden op de werkvloer. Technologie kan hen flexibeler en wendbaarder maakt, waardoor ze op verschillende plekken kunnen worden ingezet. Bovendien geeft 20% van de respondenten aan dat digitalisering en automatisering hen helpt om collega’s of klanten beter te kunnen helpen en 16% zegt dat het hun werk uitdagender maakt.

Angst voor verandering

Maar verandering noopt werknemers ook om uit hun comfortzone te komen. Daardoor blijft de  angst voor technologische vernieuwing groot, ondanks het feit dat mensen er nu al decennialang mee geconfronteerd worden. Zo vreest 37% dat technologie banen zal laten verdwijnen. 11% van de werknemers vreest zelfs dat robots en kunstmatige intelligentie zo geavanceerd zullen worden dat mensen overbodig worden op de werkvloer.

Nieuwe vaardigheden

Wim Van der Linden, woordvoerder bij Tempo-Team, zegt dat digitalisering en automatisering er in de eerste plaats voor zorgen dat de aard van het werk evolueert. “Steeds meer eenvoudige, tijdrovende en routinematige taken zullen plaats maken voor meer productieve en creatieve banen. Zo geven verschillende studies van het World Economic Forum aan dat er tussen nu eb 2025 95 miljoen nieuwe jobs zullen ontstaan en 85 miljoen posten verdwijnen. Deze extra jobs zullen ervoor zorgen dat mensen vooral nieuwe vaardigheden zullen moeten ontwikkelen.”

Levenslang leren

Werknemers zijn er zich ook van bewust dat het aanpassen aan nieuwe technologie het levenslang leren meer dan ooit noodzakelijk maakt. Ongeveer een vijfde van de werknemers geeft aan het afgelopen jaar een opleiding te hebben gevolgd om zich voor te bereiden op hoe hun werk er in de toekomst uit zal zien. Wim Van der Linden benadrukt dat mensen die te maken hebben met nieuwe technologie tijd en ondersteuning nodig hebben om aan de verandering te wennen. “Dit vereist veel flexibiliteit en veerkracht van werknemers en werkgevers. Het belang van het aanbieden van mogelijkheden tot opleiding, om- en bijscholing kan dan ook niet genoeg worden benadrukt. Werknemers moeten daarom het concept van levenslang leren omarmen. ​Dit biedt hen de beste garantie voor werkzekerheid én -plezier,” besluit hij.

Mieke Vercruijsse