AI op kantoor: versimpelt AI ons denken?

Artificiële intelligentie (AI) is niet meer weg te denken op de werkplek. Het verhoogt de efficiëntie en productiviteit zonder voorgaande. Toch zit er ook een schaduwkantje aan al dat kunstmatig intellect. We worden er immers geen betere mensen van, zo blijkt.

Artificiële intelligentie (AI) is overal. Sinds de komst van de intelligente chatbot ChatGPT kent vrijwel iedereen de kracht van kunstmatig intellect. En dat is maar één voorbeeld waarin AI een cruciale rol speelt. Tomas Chamorro-Premuzic, professor businesspsychologie aan het University College London en chief innovation officer bij ManpowerGroup, laat er alvast geen twijfel over bestaan. AI zal ons leven, onze omgang met elkaar en onszelf compleet veranderen.

Hij schreef er zelfs een boek over getiteld: I, Human. Zijn analyse is niet echt mals. Volgens Chamorro zou AI ons dommer, ongeduldiger, bekrompener, intoleranter, verslaafder, narcistisch(er), en onverschilliger maken. Een serieuze claim, maar er is nooit rook zonder vuur.

We zijn niet uniek

De clou van het verhaal bestaat er volgens Chamorro immers in dat we door AI saaie en voorspel-bare wezens worden. Een regelrechte doemdenker zullen voorstanders oordelen. Zoals bij elke digitale innovatie lijken er immers altijd voor- en tegenstanders. Chamorro maakt echter duidelijk dat hij enkel op een kritische manier over AI wil reflecteren. En de manier waarop het naast technologische innovatie ook een gigantische maatschappelijke impact heeft.

Menselijke wearables

Chamorro gaat zelfs nog een stapje verder. Zo zouden we volgens hem onszelf door AI transformeren naar ‘menselijke wearables’. Alles wat we doen, wordt immers digitaal geregistreerd. Slimme algoritmes leren zo alles over ons gedrag. AI is volgens Chamorro dan ook bezig met vormgeven aan de manier waarop wij denken, leren en beslissingen nemen. Dat komt omdat we als mensen (ook op de werkplek) niet zo onvoorspelbaar zijn als we wel zouden denken. We zijn zelfs vrij consistent. Aan onze unieke gewoontes liggen duidelijk te identificeren patronen ten grondslag. En daar willen AI-systemen munt uitslaan.

AI doet ons versimpelen

Toch is er ondanks al die doemscenario’s een onweerstaanbare aantrekkingskracht richting AI. Dat komt volgens Chamorro omdat AI een antwoord lijkt te geven op onze oerbehoefte aan verbinding, competitie en zingeving. We zijn inmiddels vergroeid met onze smartphones en andere digitale apparaten. Het gevaar daarin bestaat dat AI wel eens in onze plaats zou kunnen denken. Niet onlogisch. Steeds meer mensen gebruiken diverse AI-systemen op de werkplek om vaak com-plexe problemen op te lossen. We lossen met andere woorden niet zelf meer de problemen op, maar beschrijven het probleem aan een AI-systeem dat vervolgens met een oplossing komt. Volgens Chamorro bestaat het gevaar dat we zo gaan ‘versimpelen’ in ons (analytisch) denken.

Gedrag standaardiseren

“Elke minuut die we online besteden, is ontworpen om ons gedrag te standaardiseren en ons beter voorspelbaar te maken”, aldus Chamorro. Gevolg: verlies aan concentratie, hyperactiviteit en ironisch genoeg een uiteindelijke daling van de productiviteit en bewustzijn. Volgens Chamorro is er nochtans een eenvoudige oplossing: minder gebruik maken van online technologie. Ons niet compleet laten opslorpen in die digitale biotoop. Makkelijker gezegd dan gedaan. Zou jij het overwe-gen?

Bron: MTSprout.nl