Zelfstandig en zwanger

Je staat in het professioneel leven op eigen benen en draagt momenteel een extra persoontje met je mee? Zelfstandigen die zwanger zijn, kunnen rekenen op heel wat extra hulp, maar genieten een kortere moederschapsrust.

Zwangerschapsverlof
Als zelfstandige of meewerkende echtgenote heb je recht op een zwangerschapsverlof van maximum 8 weken (9 weken bij een meerling). Dit is facultatief, de verplichte bevallingsrust houdt in dat je 1 week voor de bevalling en 2 weken na de bevalling niet werkt. Van de in totaal 8 weken rust kan je 2 weken voor de verplichte voorbevallingsrust opnemen. De nabevallingsrust kan in periodes van 7 kalenderdagen opgenomen worden in de 21 weken die volgen op de verplichte bevallingsrust. Wordt je pasgeborene langer dan 7 dagen gehospitaliseerd, dan kan je bevallingsrust verlengd worden.

Moederschapsuitkering
De moederschapsuitkering bedraagt ? 440,50 per week. De aanvraag moet gebeuren bij de mutualiteit met een medisch getuigschrift waarin de vermoedelijke bevallingsdatum terug te vinden is. Bij de aanvraag vermeld je ook welke de periode van de facultatieve bevallingsrust is, zowel voor als na de bevalling.
Na de geboorte bezorg je de mutualiteit ook een uittreksel uit de geboorteakte.
Ten laatste 2 dagen na het hernemen van je beroepsactiviteiten, meld je dit aan je ziekenfonds. De uitkering krijg je in één keer uitbetaald, in de eerste maand na je laatste week zwangerschapsverlof.

Extra hulp
Het zal druk worden in huis met een nieuwe baby, een zaak die verder gerund moet worden en nog een stapel huishoudelijk werk. Zelfstandigen kunnen rekenen op 105 dienstencheques met een waarde van 9 euro per cheque. De cheques hebben een geldigheidsduur van 8 maanden en kunnen gebruikt worden voor huishoudelijk werk als poetsen, koken of strijken. Enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op de cheques:

  • Je werkt als zelfstandige of meewerkende echtgenote op het moment van de bevalling.
  • Je sloot een moederschapsverzekering af bij de mutualiteiten.
  • Het kind verblijft in het gezin van de moeder.
  • Na de moederschapsrust ga je onmiddellijk weer aan de slag als zelfstandige.

De aanvraag kan ingediend worden vanaf de zesde maand van de zwangerschap tot en met de laatste dag van de vijftiende week na de bevalling.

Eveline Janssens

Vind een job in de buurt van