Joepie, zwanger! En het werk?

Zwanger? Wat een goed nieuws! Maar denken je werkgever en je collega’s daar ook zo over? Volgens een studie van het Instituut voor gelijke kansen tussen mannen en vrouwen blijven vrouwen gediscrimineerd op het werk op basis van hun zwangerschap of moederschap.

Moet je zwangerschap of je moederschap een carrière in de weg staan? Het lijkt wel een vraag die ons decennia geleden werd voorgeschoteld. Helaas is ze nog steeds brandend actueel. Volgens de studie van het Instituut voor gelijke kansen tussen mannen en vrouwen ondervindt 22% van de zwangere werkneemsters directe discriminatie en 69% ondervindt indirecte discriminatie. Volgens het Instituut durven weinig vrouwen hun rechten af te dwingen. Vaak hebben ze zelf allerlei genderstereotypen overgenomen en berusten ze in het idee dat zwangerschap en moederschap hun carrière in de weg staan.

Zwangerschap als slecht nieuws…

Een zwangerschap wordt op het werk nog te vaak gezien als slecht nieuws. Enerzijds voelt de werkneemster zich vaak gestrest bij de melding van het nieuws aan haar werkgever, en gedurende haar zwangerschap of wanneer ze terugkeert van haar moederschapsrust voelt ze zich schuldig omdat ze ‘vakantie heeft genomen’. Aan de andere kant geven sommige werkgevers en collega’s zwangere werkneemsters geen enkele steun, leven ze een aantal wettelijke verplichtingen niet na in verband met de bescherming van de werkneemster en haar kind of wordt een zwangere werkneemster zelfs onaangenaam of ongelijk behandeld, geïntimideerd en/of gediscrimineerd. Dit kan tot heel wat onaangename gevoelen leiden. 21% van de zwangere werkneemsters zegt geconfronteerd te worden met spanningen op het werk naar aanleiding van haar zwangerschap.

Solliciteren of niet?

Vermeld je dat je zwanger bent bij een sollicitatie of laat je het solliciteren sowieso achterwege omdat je denkt het verspilling van energie is? De helft van de zwangere vrouwen die eigenlijk werk zoekt, solliciteert niet en één op de vijf sollicitanten vermeldt in een sollicitatiebrief altijd dat ze zwanger is.

Overweeg je ontslag?

De zwangerschap is een emotionele gebeurtenis die je toekomst voor een groot stuk verandert. Het moment om ontslag te nemen? Eén op de vier vrouwen overwoog ontslag te nemen tijdens haar zwangerschap, moederschapsrust of na de terugkeer naar het werk. Voor 40% van hen was een betere combinatie tussen arbeid en privéleven de belangrijkste reden. Voor 15% van hen waren de verslechterde relaties met de chef, de druk om zelf ontslag te nemen of de collega’s de belangrijkste reden.

Word je mama? Dan wensen wij je alvast een dikke proficiat!

Mieke Vercruijsse