7 dingen die veranderen op je werkplek wanneer je zwanger bent

Je bent zwanger? Dat is zeker en vast een mijlpaal in je leven, maar ook professioneel verandert er op dat moment heel wat. Dit zijn alvast een aantal rechten die je tijdens je zwangerschap niet uit het oog mag verliezen.

1. Iedereen gelijk

Omdat mannen en vrouwen gelijke kansen moeten krijgen, mag een rekruteerder geen vragen stellen over je mogelijke zwangerschap. Ook tijdens je zwangerschap op de werkplek mag je baas geen ongepaste vragen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn gelinkt aan die zwangerschap en betrekking hebben op het werk dat je doet.

2. Beschermende maatregelen

Van zodra je je baas een officieel doktersattest bezorgt van je zwangerschap, gelden er een aantal beschermende maatregelen. Zo mag je niet worden ontslagen in de periode die begint nadat je je baas op de hoogte hebt gebracht tot een maand na de laatste dag van je bevallingsrust.

3. Ontslagvergoeding

Stel dat je baas toch op eigen houtje handelt en jou de deur wijst tijdens je zwangerschap dan moet hij jou bovenop de gebruikelijke ontslagvergoeding zes maanden brutoloon uitbetalen.

4. Zwangerschapsonderzoeken

Tijdens je zwangerschap mag je ook de noodzakelijke onderzoeken laten uitvoeren tijdens de werkuren (indien dat niet kan buiten de werkuren) zonder dat dit invloed heeft op je loon.

5. Overwerk/nachtarbeid

Je werkgever mag je vanaf de dag dat je zwanger bent (en dat officieel hebt gemeld) geen overuren meer laten kloppen. Ook kan hij je niet langer verplichten om nachtarbeid te doen wanneer je acht weken of minder bent verwijderd van de bevalling. Heb je een doktersattest, dan kan die maatregel zelfs nog eerder in de zwangerschap van toepassing zijn.

6. Veilig werken

Houdt je job bepaalde risico’s in die mogelijk de gezondheid van je baby (of die van jezelf tijdens de zwangerschap) kunnen schaden, dan kan je arts een volledig werkverbod opleggen.

7. Complicaties

Wanneer je bevalt en je baby langer dan één week in het ziekenhuis dient te blijven, kan de moederschapsrust verlengd worden met een duur gelijk aan de opnamedagen van de baby die de eerste 7 dagen overschrijdt. Deze verlenging kan tot maximaal 24 weken lopen.

Pascal Dewulf