Ziek geworden op het werk: mag je dan naar huis?

Je bent aan de werkdag bezig, maar voelt je plots helemaal niet lekker. Kan gebeuren, toch? De hamvraag: mag je je biezen pakken en thuis gaan uitzieken?

Het ziekteverzuim in België bereikte volgens hr-specialist SD Worx vorig jaar een nieuw record. Meer dan twee op de drie werknemers waren in 2022 minstens één dag afwezig wegens ziekte. Dat is een stijging van zestien procent in vergelijking met 2021. Ook het kortverzuim (afwezigheid door ziekte van minder dan één maand) steeg met bijna twintig procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Naar huis of niet

Goed, stel je voelt je plots mottig op de werkplek en je wil naar huis. Kan dat? Ja, dat kan. Uiteraard eerst even je baas of verantwoordelijke seinen. Ga je naar huis, dan moet je daarvoor trouwens niet langs de dokter. Je mag je thuis onmiddellijk terugtrekken om weer op je positieven te komen. Je hebt dus ook geen doktersbriefje nodig voor die dag. Het ziektebriefje voor één dag werd vorig jaar immers afgeschaft. Let op: zo’n plotse ziektedag kan je maximaal drie keer per jaar inroepen.

Enkel voor bedrijven met meer dan 50 medewerkers

Vloeit uit die dag ziek thuis een langere periode voort? Dan heb je eveneens voor die eerste dag geen doktersbriefje nodig. Wel voor de volgende ziektedagen. Belangrijke nuance: die drie ziektedagen per jaar zonder doktersbriefje kunnen enkel in bedrijven die minstens vijftig werknemers tellen. Ben je aan de slag in een kleine(re) kmo? Dan hangt het er vanaf of je al dan niet een ziektebriefje nodig hebt voor die eerste dag dat je afwezig bent. Lees: je baas of de cao van de sector waarin je actief bent, bepaalt wat er dan gebeurt. Kijk ook in het arbeidsreglement van je bedrijf voor meer duidelijkheid.

Ziekte en je loonzakje

Hoe zit het eigenlijk met je loonzakje wanneer je zo plots ziek valt op het werk? Word je tijdens de werkdag ziek, dan heb je in principe recht op een gewaarborgd dagloon voor de verloren uren.

Blijf je de dagen erna ook ziek? Dan begint de periode van gewaarborgd loon pas de volgende dag te lopen. De dag waarop het gewaarborgd dagloon werd betaald, staat los van de periode van gewaarborgd loon bij ziekte.

Inspringen kan ook

Oké, dat is duidelijk. Maar wat wanneer je kind of ander gezinslid plots ziek wordt op het werk, op school of thuis en jij dringend moet inspringen? Daar heb je dan weer het zogenaamde familiaal verlof voor. Per jaar mag je daarvan maximum tien dagen inroepen. Gegeven dat je voltijds aan de slag bent. Ook heb je hiervoor een attest nodig en ontvang je geen loon voor de dagen dat je hiervoor afwezig bent.

Pascal Dewulf