Nieuwe regels voor langdurige zieken die terug aan de slag willen: wat betekenen ze voor jou?

Elk jaar worden tweehonderdduizend werknemers langdurig ziek. De regelgeving rond langdurig zieken verandert daarenboven geregeld. Geen nood: wij zetten voor jou graag de recente veranderingen op een rijtje.

Momenteel hervat minder dan de helft van de werknemers zijn job bij dezelfde werkgever na een ziekteperiode van drie tot zes maanden. Dat moet beter en daarom werden een aantal nieuwe afspraken gemaakt die sinds januari van dit jaar van kracht zijn. De nieuwe regeling kan aanvatten voor zieken die binnen de twee maanden van hun ongeschiktheid weer aan de slag willen gaan (na goedkeuring van de adviserend geneesheer van de mutualiteit). De regeling geldt echter niet voor wie arbeidsongeschikt is na een arbeidsongeval of beroepsziekte.

Op eigen initiatief of niet?

Nieuw is dat jouw baas na vier maanden arbeidsongeschiktheid zelf een procedure kan opstarten voor jouw re-integratie op de werkvloer. Dat kon voorheen niet. Voor 2017 kan dit enkel voor wie na 1 januari 2016 ziek is geworden. Voor wie al daarvoor uit roulatie was wegens ziekte kan de procedure pas ingeroepen worden vanaf 2018. Je kan echter ook vrijwillig terug instappen. Daarvoor moet je contact opnemen met de arbeidsgeneesheer voor een consult voorafgaand aan de werkhervatting. In principe moet je binnen de 10 dagen na je aanvraag een afspraak hebben. Dat kan dus allemaal vrij snel verlopen. De arbeidsgeneesheer maakt op basis van jouw gesprek met hem een re-integratieplan op dat dingen kan bevatten als: het aantal uren dat je terug zal werken, welk soort werk wel en niet kan alsook de duurtijd van het re-integratieplan en dies meer. Het zijn allemaal maatregelen die erop gericht zijn om jou makkelijker terug te laten instappen bij dezelfde werkgever.

Medische overmacht

Word je na consult bij de arbeidsgeneesheer definitief werkonbekwaam verklaard dan kan je baas de arbeidsovereenkomst stopzetten wegens medische overmacht. Dat kan zomaar, zonder opzegvergoeding. Je kan tegen die beslissing uiteraard altijd in beroep gaan bij de geneesheer van de medische arbeidsinspectie.

Pascal Dewulf