Na de bore-out… de fade-out

Mensura, de dienst voor preventie en bescherming op het werk, pakt de fade-out aan. Een fade-out doelt op werknemers die langdurig ziek zijn, langzaam uit beeld verdwijnen en niet meer terugkeren naar de werkvloer. Uit het oog, uit het hart, zo blijkt.

Wat?

Langdurig zieke werknemers verliezen het contact met collega’s en het reilen en zeilen op de werkvloer. Hierdoor wordt de drempel om terug te keren naar de werkvloer te groot.

Plan van aanpak?

Contact houden met de werknemer is de sleutel tot een vlotte terugkeer naar de werkvloer. Werknemers getuigen dat regelmatig contact een positieve invloed heeft op de terugkeer naar hun job.

Huisbezoeken blijken hierbij het meest efficiënt, maar ook telefonisch contact of een mailtje kan al veel verschil maken. Ook geven werknemers aan contact met hun eigen leidinggevende te verkiezen boven het vaak onpersoonlijkere contact met de hr-afdeling.

Tips voor leidinggevenden

Mensura tipt volgende werkwijzen om werknemer tijdens het ziekteverlof goed op te volgen:

Start Ziekteverlof:

Informeer hoelang de werknemer verwacht afwezig te zijn. Pols ook even of de afwezigheid verband houdt met het werk. Zorg voor opvolging van de taken van de werknemer en pols in welke mate hij/zij contact wil houden. Informeer de collega’s en wees discreet met medische informatie.

Tijdens het ziekteverlof:

Hou regelmatig contact. Informeer hoe het met je werknemer gaat en stuur eventueel een kaartje. Zorg dat hij/zij zich gesteund voelt.

Einde Ziekteverlof:

Neem even de tijd om je werknemer te verwelkomen op de werkvloer. Vraag wat je kan doen om ervoor te zorgen dat hij/zij zich snel weer thuis voelt.

Re-integratieplan

Bedrijven die aangeven een re-integratieplan op poten te zetten voor de terugkeer van langdurig zieke werknemers zien procentueel meer werknemers terugkeren naar de werkvloer. Mensura biedt de dienst ‘Returns Calls’ aan, waarbij ze het contact onderhouden met zieke werknemers en de drempel naar de terugkeer naar de werkvloer verlagen.

Eveline Janssens

Info: www.mensura.be