Moet je vakantie nemen voor een esthetische ingreep?

Je wil graag een esthetische ingreep (zoals een borstvergroting, liposuctie of neuscorrectie) laten doen, waardoor je een tijdje niet kan gaan werken. Moet je daarvoor dan vakantie of verlof zonder wedde opnemen? Mag je werkgever je vragen over welke operatie het gaat?

Gewaarborgd loon

Als je een aantal dagen arbeidsongeschikt bent ten gevolge van een esthetische operatie die je wil ondergaan (en die medisch gezien niet noodzakelijk is) dan kan je afwezig blijven op het werk en toch een gewaarborgd loon krijgen.

Men beschouwt je afwezigheid nu eenmaal als een periode van ziekte ook al koos je volledig vrijwillig voor de ingreep en heeft die enkel een esthetisch doel. Het ondergaan van een esthetische ingreep wordt overigens niet aanzien als een zogenaamde ‘zware fout’ waardoor je geen aanspraak meer zou kunnen maken op gewaarborgd loon.

Vakantie opnemen?

Het is dus niet nodig om betaalde vakantiedagen op te nemen om in die periode de ingreep te kunnen ondergaan. Je hoeft al evenmin verlof zonder wedde op te nemen. Heeft je werkgever weet van de ingreep en van de juiste aard daarvan dan kan die ook niet eisen dat je deze inplant in een periode dat je vakantie hebt.

Planning

Je werkgever kan zelfs niet vragen dat je de operatie uitstelt omdat je die bijvoorbeeld wil inplannen in een periode dat het bijzonder druk is in het bedrijf. Weet wel dat als je niet bereid bent om mee te denken met een andere planning je werkgever dat later zou kunnen gebruiken als (bijkomend) argument om een ontslag te motiveren. Hij mag echter nooit weigeren om je een gewaarborgd loon te betalen omdat je weigerde de operatie uit te stellen.

Vragen naar de soort ingreep?

Als je werkgever niet weet welke ingreep je wil ondergaan heeft hij ook het recht niet je te vragen om meer uitleg te geven. Dat behoort nu eenmaal tot je privacy. Je behandelende arts mag gelet op zijn beroepsgeheim dat overigens ook niet zomaar meedelen aan je werkgever.

Jan Roodhooft, advocaat