Mag je vervroegd terugkomen uit ziekteverlof?

Als je ziek bent, zal je arts je een ziektebriefje schrijven. Hierin staat meteen hoelang je afwezig mag blijven op het werk. Maar ben je verplicht om effectief zolang thuis te blijven? Kan je al eerder terug aan de slag gaan of kan je werkgever je dat verbieden?

Je hebt griep of een infectie van de luchtwegen. Eens je je beter voelt, wil je misschien wel terug aan de slag gaan ook al mag je volgens het doktersbriefje dat je hebt nog langer thuisblijven. Er liggen nu eenmaal massa’s werk op je te wachten of je mist je job en je collega’s.

Je werkgever mag het niet verbieden

Je werkgever mag je -enkele uitzonderingen niet te na gesproken- niet verbieden om vervroegd uit ziekteverlof terug te keren. Hij kan al evenmin vragen dat je een nieuw medisch getuigschrift meebrengt waaruit blijkt dat je wel arbeidsgeschikt bent. Je werkgever kan als hij twijfelt over je arbeidsgeschiktheid wel een controle aanvragen bij de arbeidsgeneesheer alvorens je je werk hervat.

Je werkgever moet je overigens in de mogelijkheid stellen om terug het werk uit te oefenen dat met jou was afgesproken. Hij kan je, zelfs na een langdurige arbeidsongeschiktheid, dus niet zomaar een andere job laten doen.

En als je opnieuw ziek wordt?

Blijkt achteraf dat je te snel het werk hervat hebt en je hervalt (en opnieuw moet thuisblijven) dan heb je in principe recht op gewaarborgd loon. Een uitzondering hierop is als je werkgever zou kunnen aantonen dat je je schuldig hebt gemaakt aan een ernstige tekortkoming. In de praktijk zal dit bewijs maar moeilijk kunnen worden geleverd.

Verwittig je werkgever

Zorg er wel voor dat je je werkgever laat weten dat je vervroegd terugkomt. Zo kan je werkgever met je aanwezigheid rekening houden. Bovendien kan je op die manier vermijden dat er een discussie ontstaat met je arbeidsongevallenverzekeraar als je onderweg naar het werk een ongeval hebt. De verzekeraar zou anders namelijk wel eens kunnen zeggen dat dit ongeval gebeurde tijdens je ziekteverlof, dat je niet onderweg was naar het werk en er dus geen sprake is van een arbeidsongeval.

Jan Roodhooft, advocaat