Mag je thuis blijven als je kind of partner ziek is?

Stel, je zoontje van 2 wordt ziek in de crèche en mag niet langer blijven. Of, je partner zat de hele nacht op het toilet en zou dringend naar het ziekenhuis moeten. Mag je die dringende redenen aangrijpen om zelf niet naar het werk te gaan?

Thuisblijven omdat je kind of partner dringende zorg nodig heeft, is niet onwettig. Bij dergelijke dringende omstandigheden kan je immers beroep doen op het familiaal verlof. De wetgever definieert die dwingende reden als een niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die jouw dringende en noodzakelijke tussenkomst vereist.

Voorwaarden

In de praktijk komt het erop neer dat je familiaal verlof kunt inroepen bij ziekte, ongeval van partner of kinderen en bij ernstige schade aan bezittingen bijvoorbeeld door een brand of overstroming.

Ook nog goed om weten:

Loon: Je baas hoeft je op die dagen niet te betalen!
Aantal dagen: Familiaal verlof is beperkt tot 10 dagen per jaar.
Bewijzen: Aan je baas moet je de nodige documenten voorleggen die aangeven dat je afwezigheid nodig was.

Verschil met klein verlet?

Belangrijk om weten, wanneer je partner of kind ziek is, kan je geen gebruik maken van klein verlet. Dat kan alleen in een beperkt aantal omstandigheden, zoals
– overlijden van de echtgenoot,
– plechtige communie
– officiële deelnam aan bijvoorbeeld een (assisen)jury
– …

Bekijk hier de volledige lijst!

Pascal Dewulf