Mag je op café gaan als je ziek bent?

Als je ziek bent, kan je niet gaan werken. Maar betekent dat dan dat je in die periode ook niet uit eten mag gaan of op café iets mag gaan drinken? Wat riskeer je als je dat toch doet?

Een Nederlandse bedrijfsleider trof een werknemer die al weken afwezig was wegens ziekte aan in een café waar deze een biertje aan het drinken was. De bedrijfsleider kon dit niet verkroppen en diende de werknemer uiteindelijk zelfs een klap toe… met een gebroken kaak tot gevolg. Maar wat als je zelf ziek bent en op café gaat? Kan je werkgever daar dan problemen over maken?

De ene ongeschiktheid is de andere niet

Het is niet omdat je arbeidsongeschikt bent op het werk dat je daarom ook je privéleven on hold moet zetten. Je kan dus perfect te ziek zijn om te gaan werken, maar toch in staat zijn om iets te gaan drinken (zelfs alcohol) of eten. Hetzelfde geldt trouwens als je tijdens je arbeidsongeschiktheid elders aan de slag bent of allerlei klusjes rond het huis doet. Ook dan geldt dat je ongeschikt kan zijn voor een bepaald soort werk en niet voor een ander. Alles hangt dus af van wat de reden is van je arbeidsongeschiktheid en welke ziekte je hebt.

Riskeer je een ontslag?

Je werkgever zal dan ook weinig kunnen ondernemen als hij je aantreft op café. Hij zal je niet kunnen ontslaan om een dringende reden, tenzij hij een manifest bedrog zou kunnen aantonen waarbij je helemaal niet ziek bent maar enkel doet alsof. Dat bewijs zal bijzonder moeilijk zijn.

De kans is echter niet onbestaande dat je werkgever na je te hebben gezien begint te twijfelen aan je ziektetoestand en een controlearts stuurt.

Schat de reactie in

Het is niet omdat je werkgever je in principe niet kan ontslaan om een dringende reden dat je aanwezigheid op café bij je werkgever niet in het verkeerde keelgat zou kunnen schieten. De kans bestaat dan ook dat je werkgever dit feit onthoudt en later in aanmerking neemt als het er op aan komt te beslissen over een promotie of een eventueel ontslag.

Jan Roodhooft, advocaat