Mag je nog gaan sporten als je ziek bent?

Je kan niet gaan werken omdat je ziek bent. Mag je tijdens je afwezigheid op het werk dan wel nog sporten? Een arrest van het arbeidshof in Brussel toont aan dat je werkgever zich daar lang niet altijd tegen kan verzetten.

Wat was er gebeurd?

Een bediende was ziek. De werkneemster overhandigde aan haar werkgever een doktersattest waarin stond dat zij haar woonst mocht verlaten. Tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid nam de dame deel aan een fietstocht in het kader van ‘kom op tegen kanker’. Het ging daarbij om een rit van maar liefst 250 km. Toen de werkgever dit zag, was hij furieus. Hij vond het niet kunnen dat de bediende zogenaamd niet kon komen werken, maar wel 250 km met de fiets kon rijden. Hij ontsloeg de werkneemster dan ook om een dringende reden. De dame meende dat dit ten onrechte gebeurde en vroeg een verbrekingsvergoeding.

Wat besliste de rechter?

De dame kreeg gelijk van het arbeidshof. Volgens haar waren haar problemen het gevolg van stress. Ze meende dat haar gezondheidstoestand geen probleem vormde om mee te gaan fietsen. Volgens de bediende was ook haar behandelend geneesheer het ermee eens dat ze deelnam aan de tocht.

Het arbeidshof was van oordeel dat de werkgever niet bewees dat de werkneemster haar herstel in het gedrang bracht door te gaan sporten. Volgens het arbeidshof kon de werkgever dan ook geen ernstige tekortkoming aantonen die de professionele samenwerking onmiddellijk onmogelijk zou maken.

Wat te onthouden?

Als je ziek bent en van je geneesheer het huis mag verlaten, mag je veelal ook gaan sporten. Je mag dat echter niet doen als de sportactiviteit je herstel in het gedrang kan brengen. Ga je in dat geval toch sporten en stelt je werkgever dat vast, dan zou hij je zelfs kunnen ontslaan om een dringende reden.

Hou er wel rekening mee dat zelfs als de sportactiviteit wel is toegelaten, je werkgever misschien niet zal appreciëren dat je wel sport, maar niet werkt. Dit zou zijn beeld over jou wel eens kunnen veranderen en later ’tegen je kunnen spelen’ als er bijvoorbeeld een promotie ter sprake kan komen.

Jan Roodhooft

Arbeidshof Brussel, 3 juni 2014, RABG, 2015, 185