Mag je je werkgever via WhatsApp verwittigen dat je ziek bent?

Als je ziek bent en niet kan gaan werken moet je je werkgever daarvan verwittigen en hem (soms) een doktersattest bezorgen. Maar kan je dat ook doen via een whatsappbericht? Een recent vonnis van de arbeidsrechtbank in Mechelen geeft een antwoord op die vraag.

Wat was er gebeurd?

Een werkneemster die als hulpkelner werkte, verwittigde haar werkgever via WhatsApp van haar ziekte. Nadat ze naar haar huisarts ging bezorgde ze het medisch attest van haar arbeidsongeschiktheid, eveneens via een whatsappbericht, aan haar werkgever. Deze laatste meende dat de werkneemster hem niet correct verwittigde en dat ze dus onwettig afwezig was. In het arbeidsreglement stond nu eenmaal dat de werkneemster de werkgever telefonisch moest verwittigen (en dat dit niet mocht via sms of mail). De werkgever ontsloeg de werkneemster uiteindelijk zelfs om een dringende reden.

Wat besliste de rechter?

De arbeidsrechtbank was van oordeel dat de werkneemster de werkgever wel correct verwittigde van haar afwezigheid. Het volstaat dat dit onmiddellijk gebeurt. Hoe de werknemer dit moet doen, wordt niet vermeld in de wet. De werknemer kan dit mondeling doen, per telefoon, via sms, fax, enzovoort, en dat zelfs als er iets anders in de arbeidsovereenkomst staat. Ook het ontslag om een dringende reden werd als onrechtmatig beschouwd.

Wat te onthouden?

Als je door ziekte niet kan gaan werken moet je je werkgever daar onmiddellijk van verwittigen. De manier waarop je dat doet, maakt niet uit, zelfs als er iets anders in het arbeidsreglement staat.

Je moet aan je werkgever ook een doktersattest bezorgen als een cao of arbeidsreglement dat voorschrijft of bij ontstentenis van dergelijk voorschrift op verzoek van de werkgever. Als het arbeidsreglement of de arbeidsovereenkomst niet aangeven hoe dat moet gebeuren, mag je dat ook doen door er een foto van te maken en die via WhatsApp te versturen.

Jan Roodhooft, advocaat

Arbrb. Antwerpen (afd. Mechelen), 15 juni 2020