Mag je elders werken tijdens je ziekte?

Je bent een tijdje afwezig op het werk wegens ziekte. Mag je in dat geval elders bijklussen, deelnemen aan een sportactiviteit of werken uitvoeren aan je eigen woning?

Men zegt wel eens dat als een werknemer ziek is, hij ook niet zomaar elders mag werken, deel mag nemen aan sportmanifestaties of andere werkzaamheden mag uitvoeren. Maar is dat wel zo?

Het ene is het andere niet

Het is niet omdat je arbeidsongeschikt bent voor je job, dat je niets meer mag doen. Je mag dus tijdens een periode van ziekte in principe wel degelijk elders werken (zo bijvoorbeeld als je een bij-activiteit hebt tijdens de weekends), aan sport doen of werken aan je huis of het huishouden doen. Je werkgever kan je dat niet verhinderen.

Hou er wel rekening mee dat als je werkgever dit ziet dat wel eens tot onbegrip kan leiden in zijnen hoofde. Werkgevers zien het nu eenmaal niet graag gebeuren dat een werknemer ziek is, maar intussen andere zaken aan het doen is. Dit kan dan ook gevolgen hebben op je relatie met je werkgever en op je carrièreperspectieven in het bedrijf.

Er is een uitzondering

Als de andere activiteiten of werkzaamheden riskeren om je genezingsproces in het gedrang te brengen of als die je arbeidsongeschiktheid kunnen verergeren, mag je er niet toe overgaan. Als je hieraan twijfelt, vraag dan best om het advies van je dokter. Zegt die dat je het huis niet mag verlaten, doe dat dan ook niet. Zorg er bijvoorbeeld ook voor dat je elders niet dezelfde activiteiten doet als deze die je normaal bij je werkgever doet. Doe je dat toch dan bewijst dat immers veelal dat je eigenlijk niet arbeidsongeschikt bent.

De sanctie

Hou je je niet aan deze spelregels dan riskeer je dat je werkgever je ontslaat om een dringende reden. Het zou ook kunnen gebeuren dat je werkgever een controlearts stuurt die nagaat of je wel degelijk arbeidsongeschikt bent. Dit kan er uiteindelijk eventueel toe leiden dat je werkgever je vraagt om opnieuw te komen werken of je geen gewaarborgd loon meer uitbetaalt.

Jan Roodhooft, advocaat

Vind een job in de buurt van