Je rechten en plichten voor ziekteverlof

Dagje ziek? Kan gebeuren. Een week in bed? Dat is balen. Twee maanden arbeidsongeschikt? Tja, dan zit je al snel met een aantal vragen. Ontvang je nog een loon? Mag je het huis verlaten om naar de apotheek te gaan? Wat met controle? Streekpersoneel zet alles even op een rijtje.

Verwittig meteen

Ben je ziek, verwittig dan meteen je werkgever. Elk bedrijf en organisatie heeft eigen afspraken lopen rond de procedure: soms kan dit per mail, anderen verwachten een telefoontje,…

Medisch attest

Een medisch attest voor je werkgever is in principe niet nodig, tenzij dit in de arbeidsovereenkomst, het reglement of de collectieve arbeidsovereenkomst staat. Zo moet je als werknemer in het onderwijs of voor de overheid bijvoorbeeld wel een medisch attest voorzien vanaf de tweede dag dat je ziek bent.

Opsturen

Een medisch attest moet binnen de twee werkdagen opgestuurd worden met de post. De poststempel dient als bewijs.

Het huis verlaten

Je mag tijdens je ziekteverlof je huis verlaten om boodschappen te doen, langs de apotheker te gaan,… Je verlaat je huis enkel voor dringende redenen, een bezoek aan een pretpark of de bioscoop valt hier uiteraard niet onder.

Loon

Je hebt als werknemer recht op een gewaarborgd loon. Als arbeider ontvang je de eerste zeven dagen van je ziekteverlof je volledige loon, vanaf week twee ontvang je 85% van je loon en week drie en vier mag je rekenen op 25% van je loon. Als bediende word je de eerste dertig dagen volledig uitbetaald door je werkgever. Daarna richt je je tot het ziekenfonds voor een ziekte-uitkering.

Ziekte-uitkering

Na de eerste maand ziekteverlof (twee weken voor arbeiders), verval je op een ziekte-uitkering van het ziekenfonds. Je verwittigt hierbij zelf je ziekenfonds door de hiervoor voorziene formulieren in te vullen en op te sturen.

Controle arts

Uw werkgever kan een controlearts sturen, zolang u een gewaarborgd loon ontvangt van uw werkgever. Daarna heeft het ziekenfonds het recht om u op controle te laten komen.

Ontslag

Een werkgever kan een werknemer niet ontslaan tijdens het ziekteverlof, dat is verboden. Enkel bij een grondige reden, anders dan ziekte, kan hij je contract opzeggen. Je opzegtermijn gaat dan in nadat je terugkomt uit ziekteverlof en je krijgt een opzegvergoeding. Voor wie definitief arbeidsongeschikt is, zal het contract wegens overmacht worden beëindigd. Zelf kan je wel ontslag nemen tijdens je ziekteverlof, je opzegperiode begint dan meteen.

Eveline Janssens

Vind een job in de buurt van