Heb je een ziektebriefje nodig voor een ‘baaldag’?

Je bent gedurende één dag ziek en kan ’s anderendaags opnieuw aan het werk gaan. Moet je voor die dag dan een ziektebriefje binnenbrengen bij je werkgever? Wat verandert er binnenkort op dat vlak?

Arbeidsreglement

Op dit moment is het zo dat je bij de meeste werkgevers je arbeidsongeschiktheid moet bewijzen via een getuigschrift van de dokter. Je moet dat meer bepaald doen als die verplichting door je werkgever is vastgelegd in het arbeidsreglement, in je arbeidsovereenkomst of als die in een collectieve arbeidsovereenkomst staat.

Als je werkgever zelf geen enkele termijn heeft vastgelegd, bedraagt de termijn waarin je dat getuigschrift aan je werkgever moet overhandigen twee werkdagen vanaf het begin van de ongeschiktheid of het verzoek van de werkgever voor een getuigschrift.

Geldt die verplichting in je bedrijf dan moet je ook zorgen voor een ziektebriefje als je maar één dag afwezig bent op het werk. De duur van je arbeidsongeschiktheid is dus irrelevant voor het antwoord op de vraag of je al dan niet een ziektebriefje moet bezorgen.

Hervormingen op komst

De regels hieromtrent zullen binnenkort evenwel veranderen. Bij de afgelopen begrotingsgesprekken besliste de federale regering namelijk dat werknemers die maar één dag ziek zijn onder bepaalde voorwaarden geen ziektebriefje meer moeten overhandigen aan hun werkgever. In tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht gaat het evenwel niet om een algemene regeling die zal worden uitgewerkt maar zijn er bepaalde grenzen aan.

Voorwaarden

Vooreerst zou de maatregel niet gelden voor alle werkgevers. De verplichting een ziektebriefje te bezorgen ook voor een baaldag zou nu eenmaal blijven bestaan in kleine en middelgrote ondernemingen. Wat daaronder zal vallen staat nog niet vast. Bovendien zou het maximaal gelden voor drie keer per jaar. Ben je een vierde keer een dag afwezig van het werk wegens ziekte dan zou je dus wel nog altijd een ziektebriefje moeten voorleggen.

Jan Roodhooft, advocaat