Heb je als student recht op gewaarborgd loon als je ziek wordt?

Ook studenten die ergens een vakantiejob doen, kunnen tijdens de duur van dat contract wel eens ziek worden. Heb je in dat geval recht op een gewaarborgd loon? Kan je werkgever je wegens die ziekte ontslaan?

Arbeider

Ga je als student aan de slag als arbeider, dan heb je niet altijd recht op een gewaarborgd loon. Je kan daar pas aanspraak op maken als je op het moment dat je ziek wordt al minstens een maand ononderbroken in dienst was van je werkgever. Sloot je een contract af voor één maand en word je tijdens de duur daarvan ziek, dan moet je werkgever je dus voor de dagen dat je ziek bent geen gewaarborgd loon betalen.

Bediende

Word je als student tewerkgesteld als bediende dan geldt dezelfde regel als diegene die geldt voor arbeiders als er sprake is van een arbeidsovereenkomst van minder dan drie maanden.

Heb je een contract voor langer dan drie maanden of een contract van onbepaalde duur dan geldt er een andere regel. Je hebt dan in principe wel dadelijk recht op gewaarborgd loon als je ziek wordt (ook tijdens de eerste maand van de tewerkstelling). Een uitzondering op deze regel geldt als je ziek wordt tijdens de eerste drie dagen van je tewerkstelling (dat is de zogenaamde proefperiode). Je werkgever hoeft je voor deze dagen geen gewaarborgd loon te betalen.

Verwittigen

Als je ziek wordt tijdens je tewerkstelling als student, moet je je werkgever daarvan op de hoogte brengen. Doe dat dadelijk zodat je werkgever ook de nodige maatregelen kan treffen om je afwezigheid op te vangen. Meestal wordt er ook van jou verwacht dat je binnen de twee werkdagen een doktersattest bezorgt aan je werkgever.

Beëindigen

Weet overigens dat in geval van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval je werkgever een einde kan maken aan de overeenkomst indien je ongeschiktheid langer duurt dan zeven dagen en dat mits betaling van een vergoeding gelijk aan het loon overeenkomend hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het nog te lopen gedeelte van die termijn.

Jan Roodhooft, advocaat