Dit zijn je rechten als je ziek wordt van je coronavaccin

Mensen die hun coronavaccin al kregen zijn daar soms wel eens ziek van. Maar wat gebeurt er als jij dat ook voor hebt op een moment dat je normaal zou moeten gaan werken? Mag je dan afwezig zijn op het werk met behoud van je loon?

Klein verlet?

Als je je tijdens de werkuren laat vaccineren tegen het coronavirus mag je afwezig zijn op het werk met behoud van loon. Je hebt dan nu eenmaal recht op klein verlet. Hoewel door sommige juristen het tegendeel wordt voorgehouden heb je dat recht volgens ons in principe ook als je op de reservelijst staat en je tijdens de werkdag wordt opgeroepen om je te laten vaccineren. Je moet je werkgever dan wel op de hoogte brengen vooraleer je het werk effectief verlaat.

En als je ziek wordt?

Word je ten gevolge van de vaccinatie ziek, dan spelen de regels van het klein verlet niet meer. Het recht op klein verlet geldt nu eenmaal alleen maar voor de tijd die nodig is om je te laten vaccineren. Het gaat daarbij om de tijd die wordt doorgebracht in het vaccinatiecentrum en de tijd die nodig is om je te verplaatsen naar en van de locatie waar de vaccinatie zal plaatsvinden.

Integendeel spelen in dat geval de gewone regels die gelden bij ziekte. Dat betekent dan ook dat je voor de uren of dagen dat je door de ziekte niet kan gaan werken in principe recht hebt op gewaarborgd loon.

Verplichtingen

Hou er wel rekening mee dat je bij zo’n ziekte een aantal verplichtingen hebt. Meer bepaald moet je je werkgever vooreerst dadelijk verwittigen van je ziekte. Je kan dat telefonisch doen, via een mailtje of ook bijvoorbeeld met een sms. Als het arbeidsreglement een specifieke manier van verwittigen oplegt, moet je je daaraan houden.

Je moet je werkgever bovendien een doktersattest bezorgen als dat in het arbeidsreglement of in een cao is voorzien. Je moet zo’n attest ook voorleggen als je werkgever je erom vraagt en dat alles in principe binnen de twee werkdagen nadat je ziek werd. Desgevallend moet je ook beschikbaar zijn voor een mogelijke controle door een controlearts.

Jan Roodhooft, advocaat