Arbeidsongeschiktheidsuitkering: dit is gewijzigd

Ga je binnenkort een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen? Dan moet je weten dat er sinds begin mei 2017 een aantal dingen zijn veranderd.

Als werknemer (of werkzoekende) en als zelfstandige heb je recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daar heb je recht op wanneer je door ziekte of een ongeval niet langer kan werken en je niet van een beroepsinkomen of werkloosheidsuitkering geniet. Bovendien moet je aan een aantal administratieve en medische voorwaarden voldoen. Het is jouw ziekenfonds die jou van dat vervangingsinkomen voorziet.

Specifieke voorwaarden

Om van zo’n arbeidsongeschiktheidsuitkering te genieten, dien je uiteraard aan een aantal voorwaarden te voldoen. Eerst moet de adviserende geneesheer van het ziekenfonds je arbeidsongeschikt verklaren. Bovendien moet je een arbeidsovereenkomst hebben of pas beëindigd hebben (uiteraard enkel in loondienst, niet als zelfstandige). Indien je arbeidsovereenkomst werd beëindigd vóór je arbeidsongeschikt werd verklaard, mag dat bovendien niet langer dan dertig dagen geleden zijn voor het begin van jouw arbeidsongeschiktheid om nog aanspraak te kunnen maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Belangrijke wijziging

Een erg belangrijk criterium om te kunnen genieten van een arbeidsongeschiktheidsuitkering is echter ook het aantal gewerkte dagen. Voorheen was dat zes maanden als voltijds werknemer of achthonderd uren als deeltijds werknemer en dit gedurende de twaalf voorafgaande maanden. Specifieke dagen zoals vakantie of dagen met gewaarborgd loon worden in die optiek beschouwd als werkdagen.

Sinds 1 mei 2017 is daarin echter een belangrijke factor gewijzigd. Voortaan zal je een vol jaar sociale bijdragen (als werknemer of als zelfstandige) moeten hebben betaald vooraleer je recht heeft op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid, in plaats van zes maanden zoals dat voorheen het geval was. Die maatregel is onderdeel van het recente begrotingsakkoord en moet de duurzaamheid van de sociale zekerheid garanderen, zo klinkt het bij de overheid. Uiteraard zijn er uitzonderingen op de regel zoals bijvoorbeeld schoolverlaters of afgestudeerden die net beginnen te werken. Zij hebben meteen recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid bij ziekte.

Pascal Dewulf