Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim: wat verandert er?

De wetgeving rond arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim werd eind november gewijzigd. Wat betekent dat concreet? Wij geven je graag een overzicht van de wijzigingen.

Ziektebriefje

In concreto: ben je aan de slag in een bedrijf met vijftig (of meer) medewerkers, dan hoef je voor de eerste dag van je ziekte in principe geen medisch attest meer voor te leggen. Uiteraard kan dat niet onbeperkt. Per kalenderjaar kan je dat maximaal drie keer inroepen. Ben je langer dan één dag afwezig wegens ziekte, dan ben je wel verplicht een ziektebriefje aan je baas voor te leggen.

Positief effect

Uiteraard ben je, net zoals voordien, verplicht om je werkgever bij ziekte onmiddellijk in kennis te stellen. Dat staat dus los van het ziektebriefje dat vervalt indien je een dag ziek thuis bent. De vrijstelling van een ziektebriefje doet je baas uiteraard niet om jou een plezier te doen. Het initiatief wordt aangestuurd door de overheid. Daarbij treedt ze in het voetspoor van andere Europese landen die het medisch attest voor kortdurende afwezigheid al hebben afgeschaft. In landen waar dit al in voege was, zou het een positief effect hebben op het ziekteverzuim. Sterker nog: het zou tot een vermindering van afwezigheden leiden.

Iedereen blij

Het moet niet gezegd dat ook je huisdokter deze maatregel toejuicht. Gedaan met ziektebriefjes voor één dag. En de administratieve mallemolen die dit tot gevolg heeft. Iedereen wordt er dus beter van. De vrijstelling geldt voor een arbeidsongeschiktheid van één dag, maar ook voor de eerste dag van een langere periode van arbeidsongeschiktheid. Voel je je dus niet lekker, ben je daardoor een dagje thuis en voel je je de dag erna nog steeds niet opgeknapt? Dan kan je ook van die vrijstelling via doktersbriefje gebruik maken. Althans voor de eerste dag.

Klein of groot maakt een verschil

In concreto betekent dit wel dat je je arbeidsongeschiktheid moet laten vaststellen vanaf de tweede dag dat je ziek thuis bent. Met andere woorden: vanaf de tweede dag van je arbeidsongeschiktheid moet je wel degelijk over een doktersbriefje beschikken. Ben je aan de slag in een bedrijf waar minder dan vijftig medewerkers aan de slag zijn? Dan kan je baas afwijken van die regeling door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of een arbeidsreglement.

Pascal Dewulf