7 dingen die je moet weten wanneer je langdurig ziek bent

Het kan iedere professional overkomen, plots voor langere tijd thuis zijn wegens ziekte. Dit zijn de dingen die je zeker moet weten wanneer je langdurig ziek bent.

Wanneer je arbeidsongeschikt bent wegens ziekte (de eerste 12 maanden) of invaliditeit (nadien) dan heeft dat in principe geen impact op je pensioen. Deze periodes worden immers volledig gelijkgesteld met de periode dat je actief aan het werk bent. Je moet in die periodes wel genieten van een uitkering van het ziekenfonds.

Ben je langdurig ziek dan wordt jouw arbeidsovereenkomst in principe geschorst en moet je baas na de verplichte periode van gewaarborgd loon jou niet meer betalen. Daarna neemt het ziekenfonds (of een andere instelling zoals jouw verzekeraar) het over. Ben je niet meer geschikt om jouw actuele werk te hervatten, dan spreekt men van zogenaamde medische overmacht. Volgens de wetgeving die sinds 2007 geldt, is je werkgever in dat geval echter verplicht om te bekijken of hij je niet op een andere manier kan inschakelen op de werkvloer, daarin meestal bijgestaan door de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer. Indien een alternatief wordt gevonden dan kan jouw arbeidsovereenkomst niet beëindigd worden wegens medische overmacht. Jouw werkgever kan jou dan enkel ontslaan met een opzeggingsvergoeding.

Kan je je werk na langdurige ziekte hervatten maar slechts deeltijds, weet dan dat dat gevolgen kan hebben. Ben je minder dan 50% arbeidsongeschikt (en hervat je het werk dus voor meer dan 50 %), dan kan je niet langer van een ziekte-uitkering genieten.

Kan je deeltijds je werk hervatten dan heeft dat ook andere gevolgen. Je vakantiedagen worden dan bijvoorbeeld toegekend in het stelsel waarin je werkt. Je pensioenuitkering wordt dan weer berekend op basis van jouw laatste uitbetaalde voltijdse brutoloon.

Ondanks het feit dat je langdurig ziek bent, kan je baas wel een controlegeneesheer bij jou op bezoek laten komen. Je moet de controlearts binnenlaten, bij jouw thuis of in een andere verblijfplaats die je aan je baas hebt gemeld. Die controlegeneesheer mag jou ook onderzoeken om in te schatten of je nog steeds arbeidsongeschikt bent. Een controlearts kan je wel niet verplichten om weer te gaan werken.

Of je je laptop/smartphone van het werk verder mag gebruiken tijdens langdurige ziekte is afhankelijk van de situatie. Staat in je arbeidsovereenkomst of op je loonfiche dat je je laptop/smartphone ook voor privédoeleinden mag gebruiken, dan maken die spullen deel uit van je loon. Zeker is dus dat tijdens de periode van gewaarborgd loon door je werkgever, je verder gebruik kan blijven maken van je laptop/smartphone.

Je kan nooit een ziekte-uitkering krijgen in cumul met bijvoorbeeld een andere uitkering zoals een werkloosheidsuitkering.

Pascal Dewulf

Vind een job in de buurt van