7 cruciale dingen die je moet weten wanneer je een ziekteuitkering wil aanvragen

Wanneer je niet kan werken vanwege ziekte of door een (arbeids)ongeval, kan je een ziekte-uitkering aanvragen. Dat doe je zo.

1. Afdrukken die handel

Druk een blanco formulier voor de aangifte van arbeidsongeschiktheid af en neem dat mee naar je huisdokter. Dat formulier vind je in regel op de website van je ziekenfonds.

2. Invullen die handel

Hhet eerste deel van het formulier (je persoonlijke gegevens) vul je zelf in, het tweede deel wordt door je geneesheer ingevuld. Hij zal daarop onder andere de vermoedelijke einddatum van je arbeidsongeschiktheid invullen.

3. Tijdig versturen maar

Het is belangrijk dat je het correct ingevulde formulier tijdig laat bezorgen bij de adviserende geneesheer van je ziekenfonds. Ben je bediende, dan heb je daarvoor maximum achtentwintig dagen, als arbeider veertien dagen en als zelfstandige negenentwintig dagen. Onthaalouders en werklozen hebben maximaal twee dagen de tijd.

4. Niet je huisarts, maar de adviserende geneesheer beslist

Het is de adviserende geneesheer van het ziekenfonds waar je bent bij aangesloten die uiteindelijk beslist of je ook effectief kan terugvallen op een ziekte-uitkering. Dat laat hij je per briefwisseling weten.

5. Je adviserend geneesheer gaat jou opvolgen

Je adviserend geneesheer kan jou uitnodigen of zelf op bezoek komen tijdens de periode van je arbeidsongeschiktheid. Je bent verplicht om op die uitnodiging in te gaan of om hem te ontvangen. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat je je ziekte-uitkering kwijtspeelt.

6. Je adviserend geneesheer kan je terug aan het werk zetten

Je adviserend geneesheer kan beslissen wanneer je terug aan het werk moet. Sterker nog: hij kan zelfs ook beslissen of er bijkomende begeleiding/opleiding nodig is om je snel weer terug in te schakelen.

7. Je gaat opnieuw/niet opnieuw aan het werk

Ga je op de geplande datum opnieuw aan de slag, dan verloopt alles automatisch. Je ziekte-uitkering zal worden stopgezet en je gaat weer over op je salaris. Begin je vóór de geplande datum opnieuw, dan moet je je ziekenfonds daar uiteraard onverwijld van op de hoogte stellen, ten laatste acht dagen na het beëindigen van je arbeidsongeschiktheid. Voor zelfstandigen is dat twee dagen. Ga je niet opnieuw aan het werk dan moet je hetzelfde formulier invullen als in stap 1. Alleen moet je nu op dat formulier aankruisen dat het om een verlenging gaat en wederom de hele procedure doorlopen.

Pascal Dewulf