Ziek worden tijdens je vakantie? Dit zijn je rechten

Volgens een Nederlands onderzoek zou een op de dertig werknemers ziek worden bij het begin van zijn vakantie. Maar wat gebeurt er als jou dat overkomt? Kan je in dat geval de verlofdagen waarop je ziek bent later nog opnemen?

Het zal je maar gebeuren: enkele dagen voor je geplande jaarlijkse vakantie word je ziek. Of een ziekte slaat toe als je al in vakantie bent. Ben je in dat geval de dagen ‘vakantie’ waarop je ziek bent gewoon kwijt?

Je wordt ziek vóór je vakantie

Word je ziek vóór je vakantie ingaat (en ben je nog verder ziek tijdens je vakantie) dan is de wet in je voordeel. Als je namelijk arbeidsongeschikt werd vóór je vakantie inging, dan kan je de vakantiedagen die samenvallen met arbeidsongeschiktheidsdagen later nog opnemen. In de Belgische wet geldt namelijk het principe dat de eerste schorsing primeert.

En als je ziek wordt tijdens je vakantie?

Volgens de wet primeert zoals gezegd de eerste reden van schorsing. Als je ziek wordt tijdens je vakantie geldt dan ook strikt gezien als regel dat je de dagen vakantie die je door je ziekte ‘verliest’ later niet meer kan opnemen.

Niettemin bestaat er rechtspraak van het Europese Hof van Justitie die deze wetgeving op de helling zet. Volgens het hof heeft vakantie namelijk tot doel een periode van ontspanning en vrije tijd te zijn. De bedoeling van ziekteverlof is integendeel van de ziekte te herstellen. Volgens het hof kan een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie de dagen vakantie dat hij ziek was dan ook later nog opeisen.

Zolang de Belgische wetgeving niet gewijzigd is, kan je als werknemer eventueel naar de rechtbank stappen om daar -op basis van deze rechtspraak- de vakantiedagen waarop je ziek was alsnog op te eisen als je werkgever ze niet spontaan geeft.

Hou de bewijzen bij

Het is dan wel belangrijk dat je kan bewijzen op welke dagen je juist ziek was. Vraag dan ook, als je tijdens je vakantie naar een arts gaat, dat die je al eveneens een medisch attest bezorgt en maak dat tijdig over aan je werkgever.

Jan Roodhooft, advocaat