Ziek: wanneer moet je baas geen loon betalen?

Sinds januari 2014 zijn de regels rond ziekteverzuim verscherpt. Voortaan zijn er drie situaties waarin je baas kan weigeren je gewaarborgd loon te betalen.

1. Je laat je baas niet tijdig weten dat je ziek bent

Wanneer je je baas niet tijdig op de hoogte brengt, dan is de voor hem voldoende reden om je loon niet te betalen. Die maatregel was voordien ook al van toepassing. Aan jou dus om ervoor te zorgen dat je baas weet heeft van je arbeidsongeschiktheid. Kan je dat niet zelf, laat dan iemand anders contact opnemen.

2. Je dient je doktersbriefje niet of te laat in

Zorg ervoor dat je doktersbriefje binnen de paar dagen op het bureau van je werkgever belandt. Scan het desnoods in en stuur het naar zijn e-mailadres. Je kan immers het recht op je gewaarborgd loon verliezen voor de dagen die aan het effectief overmaken van je doktersbriefje voorafgaan. Toegegeven, met de meeste bazen loopt het niet zo’n vaart maar leef je op gespannen voet dan kan je maar beter op je tellen passen.

3. Je mist het bezoek van de controlearts

Een derde (en nieuwe) situatie, die al heel wat stof heeft doen opwaaien, is de verstrengde controle door een controlearts. Als je zo’n controle mist, verlies je je recht op gewaarborgd loon. Uiteraard moeten de controles in redelijkheid verlopen. Er kunnen geen gevolgen zijn als je een geldige reden hebt of in geval van overmacht. Belt de controlearts bijvoorbeeld aan terwijl je aan het slapen was en raakte je daardoor niet tijdig bij de voordeur, dan kan je spreken van overmacht.

Maar er is meer. Werkgevers kunnen hun zieke werknemers – die van de dokter de woning mogen verlaten – verplichten om gedurende maximum vier uur per dag thuis ter beschikking te blijven zodat de controlearts zijn werk kan doen. Er is momenteel echter nog heel wat heisa over de praktische toepassing ervan.

Hoe jouw bedrijf omgaat met de nieuwe reglementering rond ziekterverzuim kan je best uitvlooien in het arbeidsreglement of de cao van de sector waarin je actief bent.

Pascal Dewulf