Word je doorbetaald als je tijdens de werkuren naar de dokter gaat?

Je hebt een afspraak met je huisarts of een geneesheer-specialist tijdens je normale werkuren. Mag je in dat geval sowieso afwezig blijven op het werk? Moet je werkgever je betalen voor de uren dat je afwezig bent?

Je voelt je tijdens het werk plots niet zo goed en maakt een dringende afspraak bij een dokter. Of de geneesheer-specialist waar je terecht wil voor een (minder dringende) afspraak kan je enkel ontvangen tijdens je werkuren. Mag je in dat geval afwezig blijven op het werk tijdens de uren van het doktersbezoek? Word je betaald voor de uren die je zo ‘verliest’?

Ziek op het werk

Als je ziek wordt op het werk (je krijgt bv. barstende hoofdpijn of je maag en darmen liggen overhoop) dan kan je met behoud van je wedde voor het resterend gedeelte van die dag naar huis gaan. Je kan dan ook direct naar de dokter gaan en behoudt je recht op loon. Vraag wel de toestemming van je werkgever om de werkplek te verlaten. Als je echt ziek bent zal die daar wellicht geen problemen mee hebben.

Je bent zwanger

Als je zwanger bent en een zwangerschapsonderzoek moet ondergaan dat niet kan worden ingepland buiten de werkuren, dan heb je ook het recht om met behoud van je loon afwezig te zijn op het werk. Je moet je werkgever daarvan dan wel op voorhand verwittigen. Zorg er tevens voor dat je aan je arts een attest vraagt dat je op doktersbezoek ging.

Ook als je naar de arbeidsgeneesheer moet of tijdens de werkuren een behandeling of verzorging krijgt voor een arbeidsongeval of beroepsziekte worden je uren afwezigheid in principe betaald.

En anders?

Buiten deze gevallen heb je in principe geen recht op loon voor de verloren uren. Je moet namelijk afspraken met dokters in principe inplannen buiten je werkuren. Lukt dat om één of andere praktische reden niet verwittig dan zeker je werkgever en vraag je dokter om een attest zodat je het bewijs van het doktersbezoek kan leveren.

Wil je je loon niet kwijtraken dan zou je ook een halve dag vakantie kunnen nemen of bijvoorbeeld een afspraak kunnen maken met je werkgever dat je de verloren uren op een ander moment inhaalt.

Jan Roodhooft, advocaat