We blijven meer ziek thuis

Wanneer we in ziekteverlof zijn, heeft dit uiteraard een invloed op de capaciteit van bedrijven. En het wordt er blijkbaar niet beter op, want het langdurige ziekteverzuim kent een forse stijging. In vier jaar tijd steeg dit cijfer met maar liefst 20%. Vooral grote bedrijven hebben te kampen met ziekteverzuim.

Wanneer iemand langer dan één jaar in ziekteverlof is, wordt er gesproken van langdurig ziekteverzuim. Dat percentage kende de afgelopen vier jaar een forse stijging. Onlogisch is dat niet: iemand die langer dan een jaar ziek is en ziek blijft, blijft in de statistieken jaar na jaar meetellen. Dat maakt de realiteit er niet minder problematisch op. “Met de reglementering inzake re-integratie, in voege sinds eind 2016, zullen er hopelijk stilaan minder gevallen van langdurige ziekte bijkomen. Dit kan het begin zijn van een ommekeer. Maar gaan we de langdurig zieken die er al zijn laten zitten, terwijl we met een arbeidskrapte kampen? Voor de maatschappij is het belangrijk dat we een belangrijk deel van deze langdurig zieken kunnen reactiveren op de arbeidsmarkt”, vertelt Peter Tuybens, Director Acerta Consult. De hr-dienstengroep deed de voorbije vier jaar een analyse van de gegevens van werknemers meer dan 40.000 werkgevers.

Vooral ziekteverzuim in grote bedrijven

Het ziekteverzuim in Belgische ondernemingen is zeer afhankelijk is van de grootte van de onderneming. In bedrijven met minder dan 5 werknemers is de werknemer het minst afwezig. Hoe groter het bedrijf, hoe groter het ziekteverzuim. Bij de ondernemingen met meer dan 500 werknemers gaat het om bijna het dubbel van het ziekteverzuim van de kleinste ondernemingen.

55-plusser minder kortstondig ziek

Het kortstondige ziekteverzuim, korter dan 1 maand, is de voorbije 4 jaar met 5,11 % gestegen. Dit komt er op neer dat gemiddeld elke voltijdse werknemer bijna 6 dagen per jaar kortstondig ziek is. Het hoogste percentage kortstondig ziekteverzuim vind je bij vrouwelijke arbeiders; het laagste cijfer bij de mannelijke bedienden.

Ook op vlak van leeftijd zijn er duidelijke verschillen te merken. De 55-plussers lijken niet snel thuis te blijven. Zij doen het beter dan gelijk welke leeftijdsgroep. Dat kan van de werknemers tussen 30 en 35 jaar niet gezegd worden. Bij hen piekt het korte ziekteverzuim en hun percentage ziekte-uren komt zelfs 11,8% hoger uit dan dat van 55-plussers.

Mieke Vercruijsse

Bron: ACERTA