Mag je thuisblijven om je kind dat griep heeft te verzorgen?

Heel wat scholen kennen de laatste dagen een leegloop omdat leerlingen griep hebben. Maar wat als dat jouw kind overkomt en het griep heeft? Mag je dan thuisblijven van het werk om je kind te verzorgen?

Als je kind griep heeft, kan het niet naar school gaan. Je kan het bovendien vaak niet zomaar alleen thuislaten omdat het te jong of te ziek is. Hoe los je dat dan op met je werk? Mag je zomaar thuisblijven en word je ook betaald voor de dagen dat je afwezig bent?

Klein verlet?

De ziekte van je kind (of een ander familielid) is geen reden om wegens klein verlet afwezig te zijn op het werk. Zo’n ziekte wordt nu eenmaal niet opgesomd als reden voor een klein verlet. Wat wel redenen zijn voor een klein verlet zijn bv. de communie van je kind, het overlijden van bepaalde familieleden en dies meer.

Verlof om dwingende reden

Wat je wel kan doen, is thuisblijven omwille van een zogenaamde dwingende reden. Hieronder wordt elke onvoorziene gebeurtenis verstaan die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist. Het is daarbij noodzakelijk dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt.

Als je kind (of een ander gezinslid dat bij je inwoont) griep heeft, kan dat wel eens als een dwingende reden worden aanzien. Hou er daarbij rekening mee dat je hooguit 10 dagen per jaar om zo’n dwingende redenen afwezig mag blijven. Werk je deeltijds, dan wordt dit maximum pro rata herberekend. Zit je boven deze dagen, dan zou je aan je werkgever kunnen vragen of hij ermee akkoord gaat dat je enkele dagen vakantie of onbetaald verlof neemt.

Je werkgever kan vragen dat je bewijst dat er wel degelijk sprake was van een dwingende reden. Bij griep van je kind kan je bv. een medisch attest aan je werkgever bezorgen.

Betaald?

Blijf je thuis om een dwingende reden dan krijg je voor deze dagen in principe geen loon. Een uitzondering op die regel bestaat als er in het bedrijf waar je werkt een andere regeling bestaat.

Jan Roodhooft, advocaat