Kan je werkgever je ontslaan terwijl je ziek bent?

Je bent als werknemer enkele weken of zelfs maanden ziek. Kan je werkgever je tijdens deze periode ontslaan? Of ben je integendeel tegen een dergelijk ontslag beschermd?

Als je als werknemer (vaak) ziek bent, brengt dat voor een werkgever wel eens organisatorische en misschien ook financiële kopzorgen met zich mee. De kans bestaat dan ook dat je werkgever je uiteindelijk wil ontslaan. Maar kan hij dat wel?

Geen bescherming

Als zieke werknemer ben je niet beschermd tegen een ontslag. Alleen mag de ziekte op zich niet de reden van het ontslag zijn. Dat betekent dan ook dat je werkgever je bijvoorbeeld wel kan ontslaan om economische redenen, op grond van je geschiktheid, op grond van de economische noodwendigheden van het bedrijf en dies meer.

Opzegtermijn of -vergoeding

Je werkgever kan je vooreerst ontslaan met naleving van een opzegtermijn. Hou er in dat geval rekening mee dat de opzegtermijn niet loopt tijdens de periode dat je ziek bent. De termijn zal dus pas beginnen te lopen vanaf het moment dat je opnieuw aan de slag gaat. Geef je zelf je ontslag met naleving van een opzegtermijn terwijl je ziek bent dan ligt dat anders. In dat geval begint de opzegtermijn dadelijk te lopen.

Je werkgever zou je daarnaast ook kunnen ontslaan met betaling van een opzegvergoeding. In dat geval eindigt de arbeidsovereenkomst dadelijk.

Er zijn bijzondere regels

Sloot je met je werkgever een arbeidsovereenkomst af voor bepaalde duur dan gelden er specifieke regels. Bij een contract van minder dan drie maanden mag je werkgever je onmiddellijk en zonder opzegperiode of -vergoeding ontslaan als je langer dan 7 dagen ziek bent.

Sloot je een arbeidsovereenkomst van ten minste 3 maanden af en is er sprake van een ziekte van meer dan 6 maanden, mag je werkgever de arbeidsovereenkomst op elk ogenblik beëindigen mits betaling van een verbrekingsvergoeding. Die bestaat uit de bezoldiging die je werkgever tot de einddatum van de overeenkomst had moeten betalen, maar met een maximum van 3 maanden en met aftrek van het betaalde gewaarborgd loon.

Ook als er sprake is van medische overmacht bestaan er bijzondere regels. Hierop gaan we later verder in.

Jan Roodhooft, advocaat