Hoe een ontslag na kanker discriminerend kan zijn…

Er was deze week heel wat te doen over een rechterlijke uitspraak waarbij een dame die kanker had gehad was ontslagen en een schadevergoeding kreeg wegens ‘discriminatie’. Maar wat was er juist gebeurd en wat moet je daarvan weten?

Wat was er gebeurd?

Een verkoopster in een winkel werd getroffen door lymfeklierkanker. Ze was wegens deze ziekte gedurende bijna twee jaar afwezig op het werk. De behandeling sloeg (gelukkig) aan zodat ze uiteindelijk deeltijds het werk mocht hervatten. De werkgever zag dat echter niet zitten. Volgens hem was er geen budget om twee mensen in dienst te houden. Bovendien wees hij er op dat er de laatste twee jaren heel wat nieuwigheden waren ingevoerd die de werkneemster allemaal niet kende.

De werkgever verbrak dan ook de arbeidsovereenkomst met betaling van een verbrekingsvergoeding. De werkneemster liet het er niet bij. Zij meende dat ze gediscrimineerd werd en vroeg bovenop de verbrekingsvergoeding ook een schadevergoeding.

Wat besliste de rechter?

Volgens het hof was er sprake van een handicap in hoofde van de werkneemster. Hierdoor mocht de werkneemster redelijke aanpassingen aan de job verwachten van de werkgever. Volgens het arbeidshof behoren een aangepast arbeidsritme en een opleiding om de negatieve gevolgen van de handicap op te vangen tot zo’n redelijke aanpassingen. Dit gold des te meer omdat -naar mening van de rechter- de gewone praktische evolutie van de winkel tijdens de afwezigheid van de werkneemster gemakkelijk had kunnen worden opgevangen door een interne of eventueel externe bij-opleiding.

De rechter meende dan ook dat de werkneemster gediscrimineerd werd. Ze kreeg uiteindelijk een forfaitaire schadevergoeding van zowat 12.500 euro toegekend.

Wat te onthouden?

Als je het slachtoffer wordt van een langdurige ziekte mag je verwachten van je werkgever dat die redelijke aanpassingen doet om je in dienst te houden. Zo kan je bijvoorbeeld aangepaste werkomstandigheden vragen, kan je je werkgever verzoeken je een opleiding te geven om eventuele nieuwigheden in je job aan te leren enz. Doet hij dat niet, dan kan je mogelijks inroepen dat je gediscrimineerd wordt en een schadevergoeding van je werkgever vragen.

Jan Roodhooft, advocaat

Bron: Arbeidshof Brussel, 20 februari 2018, www.elfri.be