Dit zijn je rechten als je werkgever een controlearts stuurt

Als je ziek bent, kan je werkgever wel eens een controlearts langs sturen. Kan deze om het even wanneer langskomen of zelfs eisen dat jij je naar zijn kabinet verplaatst? Wat mag hij allemaal onderzoeken en welke info kan hij doorgeven aan je werkgever?

Je moet meestal niet thuisblijven

Als je van je behandelende geneesheer het huis mag verlaten, moet je niet thuisblijven om te wachten op de komst van de controlearts. Een uitzondering op die regel bestaat als er andere afspraken zijn gemaakt in een CAO of in het arbeidsreglement. Daarin kan staan dat je je gedurende maximum 4 aaneengesloten uren die zich tussen 7u en 20u bevinden ter beschikking moet houden in je woonplaats of een aan je werkgever meegedeelde verblijfplaats voor een bezoek van een controlearts.

Je hebt recht op een verplaatsingsvergoeding

Als je niet thuis bent tijdens het bezoek van de controlearts kan je uitgenodigd worden voor een medisch onderzoek in zijn kabinet. Je kan ook bij de arts uitgenodigd worden als je behandelende arts je niet verbiedt om de woning te verlaten. De verplaatsingskosten die je hiervoor maakt, zijn ten laste van je werkgever. Je moet die dus niet zelf betalen.

Hij mag niet alles onderzoeken

De controle die de arts mag doen, is niet onbeperkt. Hij mag alleen nagaan of je werkelijk arbeidsongeschikt bent op het moment van de controle. Hij kijkt ook na of de vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid waarheidsgetrouw is en of de reden van je arbeidsongeschiktheid recht geeft op een gewaarborgd inkomen.

Hij is beperkt in wat hij aan je werkgever mag meedelen

De controlearts heeft ook een beroepsgeheim. Hij mag aan je werkgever niet van alles gaan vertellen over wat hij vaststelde. Zo mag hij bijvoorbeeld niet meedelen aan welke ziekte je lijdt en welke behandeling je ondergaat. Hij mag alleen zeggen of hij de behandelende arts al dan niet volgt in diens uitspraak over je arbeidsongeschiktheid. Hij mag ook louter objectieve vaststellingen aan je werkgever overmaken, bijvoorbeeld dat je afwezig was of dat je in de tuin aan het werken was op het moment van zijn komst,…

Jan Roodhooft, advocaat