Deze 3 verplichtingen moet je naleven als je ziek wordt

Als werknemer heb je enkele verplichtingen als je door ziekte niet kan gaan werken. Waarmee moet je precies rekening houden?

Iedere werknemer maakt het wel eens mee dat hij door ziekte niet kan gaan werken. Hou er in dat geval rekening mee dat je een aantal verplichtingen hebt tegenover je werkgever. Je moet hem verwittigen, (soms) een doktersattest bezorgen en een controle van je ziekte mogelijk maken.

Verwittigen

Je moet in eerste instantie je werkgever dadelijk op de hoogte brengen van je ziekte. Je kan dat telefonisch doen, via een mailtje of ook bijvoorbeeld met een sms. Als het arbeidsreglement een specifieke manier van verwittigen oplegt, moet je je daaraan houden. Deze verwittiging moet je werkgever toelaten dadelijk de nodige stappen te ondernemen om je afwezigheid op te vangen.

Kan je zelf je werkgever niet verwittigen (omdat je bijvoorbeeld met spoed opgenomen werd in het ziekenhuis) laat dan iemand anders je werkgever op de hoogte brengen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan je partner, een vriend, enz. Lukt dat niet verwittig dan je werkgever van zodra je dat kan.

Medisch attest bezorgen

Je moet aan je werkgever ook een medisch attest bezorgen als dat in het arbeidsreglement of in een cao is voorzien. Je moet zo’n attest ook voorleggen als je werkgever je er om vraagt. Tenzij er een langere termijn is bepaald, moet je dat doen binnen de twee werkdagen nadat je ziek werd of je werkgever je om het attest vroeg.

Beschikbaar zijn voor controle

Tijdens je arbeidsongeschiktheid kan je werkgever een controlearts langs sturen om je arbeidsongeschiktheid te controleren. Een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement kan daarbij bepalen dat je je thuis of op een door jou opgegeven adres ter beschikking moet houden van deze controlearts gedurende maximaal 4 opeenvolgende uren tussen 7 en 20 uur.

Nog dit: als je je niet houdt aan deze verplichtingen, riskeer je je gewaarborgd loon te verliezen. In uitzonderlijke gevallen zou je werkgever je ook kunnen ontslaan om een dringende reden.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)