Carenzdag is afgeschaft

De carenzdag is niet meer: ook arbeiders (en sommige categorieën van bedienden) krijgen vanaf hun eerste ziektedag loon uitbetaald. Met dank aan het eenheidsstatuut.

Tot 1 januari 2014 verdienden arbeiders en sommige categorieën van bedienden niets als ze een dagje afwezig waren door ziekte. Noch de werkgever, noch het ziekenfonds betaalde loon uit voor die zogenaamde ‘carenzdag’. Pas vanaf de tweede ziektedag was het loon gewaarborgd.

Scherpere controles

Nu de carenzdag geschrapt is, hebben arbeiders dezelfde rechten als bedienden in geval van ziekte. Ze krijgen vanaf dag 1 loon uitbetaald.

Let wel, om misbruiken te voorkomen werd tegelijk beslist om zieke werknemers strenger te controleren.

Pascal Dewulf