Blijf jij vaak ziek thuis van het werk?

De griep is in het land. Lig jij al geveld in je zetel? Twee derde van de werknemers was vorig jaar minstens een dag afwezig door ziekte. Het ziekteverzuim in België steeg vorig jaar verder tot gemiddeld 12,6 dagen per jaar.

Blijf jij al snel thuis van het werk als je je niet goed voelt? Ongeveer een op de drie werknemers in de privé was vorig jaar geen enkele keer afwezig wegens ziekte. De klinkt goed, maar dat is het niet echt. Dat betekent immers ook dat twee op de drie werknemers wél minstens één dag afwezig was.

Ziekteverzuim blijft stijgen

Meer nog: het ziekteverzuim bij Belgische werknemers blijft toenemen. Concreet was de Belg in 2018 gemiddeld 12,6 dagen afwezig was door ziekte. In 2008 was dit nog 9,4 dagen. Het totale verzuimpercentage steeg in tien jaar tijd van 4,15% naar 5,54%, een stijging met 40%.

Langdurig zieken

De stijging komt vooral door het langdurig verzuimpercentage dat in tien jaar tijd toenam met 75%. Maar liefst 12,3% van de werknemers in de Belgische privésector zat vorig jaar tussen een maand en een jaar thuis wegens ziekte. Het langdurig ziekteverzuim komt vooral voor in grote bedrijven met meer dan 1.000 werknemers. Het kort verzuimpercentage (minder dan een maand) steeg van 2,63% naar 2,78%. Dat laatste cijfer komt neer op een stijging van 14,4% ten opzichte van het cijfer in 2008.

Mieke Vercruijsse

Bron: SD Worx