Meer moederschapsverlof voor vrouwelijke zelfstandigen

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, Willy Borsus, wil ondernemen voor vrouwen aantrekkelijker maken. Slechts 33% van de ondernemers is vrouw, een getal dat de voorbije vijf jaar amper steeg. Bij een rondvraag blijkt vooral de combinatie privé en werk voor zelfstandige mama’s moeilijk haalbaar.

Borsus zet in op het sociaal statuut van jonge zelfstandige mama’s en past het moederschapsverlof aan. Dit wordt langer en flexibeler, aangepast aan de persoonlijke situatie.

Wat wijzigt er?

  • Het zwangerschapsverlof voor ondernemers wordt uitgebreid. Je kan thuis 4 weken langer genieten van je nieuwe spruit. Vroeger had je 3 verplichte weken moederschapsrust en 5 facultatieve weken. Nu zijn dat dus 3 verplichte weken rust en 9 facultatieve weken.
  • Je zwangerschapsverlof wordt flexibeler. Je kan je zwangerschapsrust per week opnemen en je verlof spreiden.
  • Je kan kiezen voor voltijdse of halftijdse opname van je moederschapsrust. Hiermee kan je als zelfstandige rekening houden met de noden van je onderneming. Je kan je negen weken facultatief verlof gedeeltelijk voltijds en gedeeltelijk halftijds opnemen. In totaal kan je dus maximaal 18 weken halftijds werken.
  • Je facultatieve moederschapsrust neem je volledig op binnen de 36 weken na het einde van je verplichte drie weken zwangerschapsverlof.

Wat blijft hetzelfde?

  • Je geniet nog steeds van 105 gratis dienstencheques als pas bevallen zelfstandige. Deze dienstencheques hebben een waarde van 9 euro elk en zijn 8 maanden geldig. Je kan ze inzetten voor huishoudelijke hulp zoals koken, wassen, strijken en poetsen.
  • Je uitkering bedraagt nog steeds gemiddeld 450 euro per week.

Wanneer gaat deze maatregel in?

  • Het besluit werd net gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal in werking treden vanaf 1 januari 2017.

Eveline Janssens