Mag je de administratie van je bijberoep meenemen naar je werk?

Als je een zelfstandig bijberoep hebt, mag je daar niet mee bezig zijn tijdens de uren dat je op je werk bent. Maar wat riskeer je als je de administratie van dat bijberoep op het werk laat rondslingeren? Een arrest van het arbeidshof in Antwerpen ging in op die vraag.

Wat was er gebeurd?

Een bediende ‘boekhouden?informatica’ was voltijds in dienst van een firma die actief was in verwarming en sanitair. Daarnaast had hij een zelfstandig bijberoep waarbij hij mixers en blenders verkocht. Toen zijn werkgever een zestal kaften aantrof op zijn bureau die te maken hadden met het bijberoep en de werknemer daarvoor geen zinnige verklaring kon geven, ontsloeg de werkgever de werknemer om een dringende reden. Volgens de werkgever wezen deze kaften er op dat de werknemer zich met zijn bij-activiteit bezighield tijdens de werkuren. De werknemer liet het er niet bij en stapte naar de rechtbank waar hij een verbrekingsvergoeding vroeg.

Wat besliste de rechter?

Volgens het arbeidshof stond het vast dat de werknemer inderdaad ‘privé?documenten’ bij zich had die op zich niets vandoen hadden met zijn werk bij zijn werkgever. De werkgever bewees volgens het arbeidshof echter niet dat hij de werknemer had verboden om zo’n documenten bij zich te hebben.

Bovendien meende het arbeidshof dat het niet is omdat de werknemer allerlei privédocumenten bijhield op kantoor bij zijn werkgever dat daarmee ook het bewijs zou zijn geleverd dat hij met allerlei privé?activiteiten bezig was tijdens zijn gebruikelijke arbeidstijd bij zijn werkgever. Het is volgens het hof best mogelijk en denkbaar dat de eventuele tijd waarmee het bijhouden van bedoelde documenten gepaard ging, plaatsvond vóór of na de gebruikelijke arbeidsuren of tijdens de middagpauzes. Het ontslag om een dringende reden werd dan ook onterecht bevonden.

Wat te onthouden?

Als je als werknemer persoonlijke documenten (of de administratie van een bijberoep) meeneemt naar je werk, kan je werkgever je daarom nog niet ontslaan om een dringende reden. Om discussies te vermijden laat je deze documenten echter maar beter thuis. Je mag tijdens de arbeidsuren namelijk de administratie van een eventuele bij-activiteit toch niet doen.

Jan Roodhooft, advocaat

Arbeidshof Antwerpen, Afdeling Hasselt, 23 februari 2016, www.juridat.be