Mag je als werknemer een bijberoep hebben?

Je werkt voltijds als werknemer, maar wil daarnaast nog een bijberoep (als werknemer of zelfstandige) gaan doen. Is dat toegelaten of moet je daar de toestemming van je werkgever voor hebben?

In de regel geen probleem

Je beslist in principe zelf of je al dan niet een bijberoep uitoefent. Je werkgever heeft zich daar in beginsel niet mee te moeien. Zolang je beide jobs kan combineren is er alvast normalerwijze geen probleem. Je moet daarbij ook geen toestemming vragen aan je werkgever en bent hem geen verantwoording verschuldigd.

Er zijn uitzonderingen

Op die regel bestaat wel een uitzondering als je een activiteit wil gaan uitoefenen waardoor je je werkgever concurrentie aandoet. Dat is immers niet toegelaten, zelfs al gaat het om eerlijke concurrentie. Na het einde van je arbeidsovereenkomst is eerlijke concurrentie dan weer wel toegelaten, voor zover er tenminste geen concurrentiebeding is waar je rekening mee moet houden.

Je werkgever kan ook problemen maken over je bij-activiteit als je door de combinatie van de beide jobs je werk bij je werkgever niet meer naar behoren doet. Denk bijvoorbeeld maar aan het geval dat je geregeld niet op tijd op je werk komt of steeds weer te moe bent om je werk degelijk uit te voeren. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als je op je werk geregeld tijd besteedt aan je bij-activiteit.

Kan je werkgever het contractueel verbieden?

Je werkgever kan in je arbeidsovereenkomst geen clausule opnemen waarin staat dat het je verboden is een bij-activiteit te hebben. Staat er toch zo’n bepaling in je arbeidsovereenkomst dan is die niet geldig.

Volgens sommige rechters is een clausule die zegt dat je enkel een bij-activiteit mag hebben na akkoord van je werkgever wel mogelijk. Je werkgever mag dan zijn toestemming niet op een onredelijke wijze weigeren.

Jan Roodhooft, advocaat

Vind een job in de buurt van