Hoe word je zelfstandige in bijberoep? De weg naar het bijberoep

Je hebt een hobby waar wel wat geld mee te verdienen valt? Je wilt zelfstandige worden, maar durft de sprong nog niet wagen? Of je verdient niet genoeg met je huidige job? Het zijn allemaal redenen om zelfstandige in bijberoep te worden. Een statuut met veel voordelen…

WIE MAG?
Je kan pas een bijberoep nemen als je ook een hoofdberoep hebt. Loontrekkenden moeten minstens halftijds werken (50%) om zelfstandige in bijberoep te kunnen worden, leerkrachten werken minstens 60% van een volledig uurrooster af, en ambtenaren zijn ten minste acht maanden of 200 dagen per jaar aan de slag. Ook gepensioneerden, werklozen en mensen die een ziekte-uitkering ontvangen kunnen onder bepaalde voorwaarden zelfstandige in bijberoep worden, met behoud van hun uitkering of pensioen.

WAT TE DOEN?
Een zelfstandige in bijberoep moet zich, net zoals de gewone zelfstandigen, aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en daar sociale bijdragen betalen. Maar die bijdragen zijn eerder ‘symbolisch’ omdat de bijberoeper reeds sociale bijdragen betaalt in zijn hoofdberoep. Ter illustratie: in 2014 moest een beginnende zelfstandige in bijberoep minimum ? 72,97 betalen per kwartaal, terwijl zijn collega in hoofdberoep ? 659,61 moest ophoesten. Als zijn netto inkomen lager ligt dan ? 1.423,90 euro per jaar (in 2014, red.), hoeft een zelfstandige in bijberoep zelfs helemaal geen bijdragen te betalen. Intussen blijft hij gewoon genieten van de sociale voordelen die voortvloeien uit zijn hoofdberoep – denk maar aan pensioenopbouw, gezinsbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering,…

HOEVEEL TE VERDIENEN?
In principe mag je zoveel geld verdienen en tijd besteden aan je bijberoep als je wil! Je kan per maand dus duizenden potten bakken en verkopen, of je kan aan het halve dorp verzekeringsadvies geven. De inkomsten uit je bijberoep mogen veel hoger zijn dan die op je vaste loonbrief. Maar zoiets verhoogt wel de kans dat je in een hogere belastingschijf terechtkomt. De fiscus telt de inkomsten van je bijberoep immers gewoon op bij die van je hoofdberoep. Als je reeds voltijds werkt én nog een aardige cent bijverdient, dan zal de staat heel rijk van jou worden.

Gerlinde De Bruycker