Aantal zelfstandigen in hoofdberoep stijgt (lichtjes)

Het aantal zelfstandigen kende de afgelopen vijf jaar maar een kleine groei. Netto waagde slechts 5,3% de overstap naar een zelfstandig hoofdberoep. De instroom was vooral te merken in de schoonheidszorg, het juridische advies, de reclamesector en de horeca. Dat blijkt uit cijfers van de Overheidsdienst RSVZ.

De primaire sector, dus de sector die ons grondstoffen levert, doet het niet goed. Daar werd een daling van zo’n 2,5% vastgesteld. De landbouw houdt net de kop boven water, maar de gemengde bedrijven leveren 10,7% in. Ook de visserij daalt sterk, met 17,9%.

De industriële sector, ook secundaire sector genaamd, boet ook in. Enkel de chemiesector kan zich verder uitbouwen. Al moet in deze sector ook voorzichtigheid geboden worden met de cijfers, want hier dient rekening gehouden te worden met het aantal ‘schijnzelfstandigen’.

De dienstensector (of tertiaire sector) is de grootste sector van alle zelfstandigen. Meer dan de helft van de zelfstandigen verdient in deze sector zijn brood. Door de neergang van de kleine winkels, de detailhandel, kent deze sector maar een globale stijging van 0,5%. De vrije beroepen en wetenschappelijke activiteiten bieden dan weer tegengewicht met een stijging van ruim 13%. De horeca en de informatica/communicatiesector winnen ook in aandeel.

De laatste sector, namelijk de quartaire sector, zijn bedrijven die geen winst nastreven. Hier loopt het aantal zelfstandigen in hoofdberoep in ziekenhuizen en maatschappelijke dienstverlening terug, terwijl de persoonlijke dienstverlening – en dan vooral de schoonheidszorg – aan een opmars bezig is.

Mieke Vercruijsse