Aan de slag als student-zelfstandige? Dit moet je weten!

Studeer je nog, maar zit ondernemen je in het bloed? Dan is een statuut als student-zelfstandige misschien iets voor jou. Het ABC van het statuut.

Voorwaarden?

– Je bent minimum 18 en maximum 25 jaar oud

– Je bent voltijds ingeschreven aan een hogere Belgische (of buitenlandse) onderwijsinstelling met als doel het behalen van een erkend diploma. Je bent ingeschreven voor minstens 27 studiepunten of volgt minstens 17 lesuren per week. Je bezorgt je sociaal verzekeringsfonds een bewijs van inschrijving

– Ook studenten die op Erasmus gaan, aan e-learning doen of studeren aan een centrum voor volwassenenonderwijs, komen in aanmerking voor het statuut van student-zelfstandige

Lessen volgen

Je volgt regelmatig les en bewijst dit met een attest van je onderwijsinstelling. Voor instellingen die geen aanwezigheden opnemen, heb je twee opties: je toont aan de hand van je puntenlijst aan dat je deelneemt aan de examens. Opgelet, je hoeft niet geslaagd te zijn voor alle vakken. Je kan ook aantonen dat je een regelmatige student bent door deel te nemen aan een van de ondernemingsprojecten die onderwijsinstellingen organiseren, zoals Durf Ondernemen (UGent), Start Lab (ULB), Ideafactory (Artevelde Hogeschool) of een ander project.

Mis je lessen door bijvoorbeeld ziekte, dan kan je dit staven aan de hand van een ziektebriefje.

Administratie op orde

– Je doorloopt dezelfde stappen als elke aanvraag voor een zelfstandig statuut: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/start/aandachtspunten-voor-je-opstart/kan-je-een-onderneming-starten

– Je schrijft je in bij het ondernemingsloket en de kruispuntendatabank. Een overzicht van erkende loketten kan je hier terugvinden.

– Je sluit je ook aan bij een sociaal verzekeringsfonds voor je start als student-zelfstandige. Je kiest zelf voor welk fonds je opteert.

– Je vult ook een formulier in met de aanvraag voor het statuut van student-zelfstandige. Hier voeg je het bewijs van inschrijving van je onderwijsinstelling aan toe.

Bijdragen?

Je betaalt de eerste drie jaar een forfaitaire sociale bijdrage van 79 euro per kwartaal. Na deze drie jaar worden de forfaitaire bijdragen geregulariseerd aan de hand van je belastingaangiftes.

Is je jaarlijks inkomen lager dan 6.996,89 euro, dan betaal je geen sociale bijdragen.

Verdien je tussen de 6.996,89 en 13.993,78 euro, dan betaal je een verminderde bijdrage dat tussen de 0 en 358,59 euro ligt.

Verdien je jaarlijks meer dan 13.993,78 euro, dan betaal je minimum 711,18 euro per kwartaal, hetzelfde als zelfstandigen in hoofdberoep.

(Cijfers 2020)

Rechten als student-zelfstandige?

Door het betalen van sociale bijdragen, verwerf je ook rechten.

Betaal je geen of een verminderde bijdrage, dan behoud je je kinderbijslag en blijf je ten laste van je ouders.

Betaal je de volledige sociale bijdrage, dan heb je dezelfde rechten als een zelfstandige in hoofdberoep: arbeidsongeschiktheidsverzekering, terugbetaling van geneeskundige verzorging, invaliditeitsuitkeringen,…).

Stopzetten

Je kan je statuut stopzetten. Dit zal automatisch gebeuren aan het eind van het kwartaal waarin je niet langer aan de voorwaarden voor het statuut voldoet, als je afstudeert of 25 jaar wordt.

Eveline Janssens

Bronnen:

www.vlaanderen.be

https://socialsecurity.belgium.be

https://www.vlaio.be