Is je werkgever aansprakelijk voor de privé-spullen die je meeneemt naar het werk?

Sommige werknemers nemen hun eigen arbeidsgereedschap mee naar het werk. Of ze veranderen op het werk bijvoorbeeld van kleding en hangen hun eigen kledij er tijdens de werkuren weg. Is de werkgever dan aansprakelijk als deze zaken beschadigd raken?

Als werknemer neem je je eigen laptop mee naar het werk. Of je gebruikt je eigen smartphone ook voor je werkgever. Of nog je neemt je eigen gereedschapskist mee. Is je werkgever dan aansprakelijk als er iets mee misgaat?

Wat staat er in de wet?

In de arbeidsovereenkomstenwet staat een expliciete bepaling omtrent deze problematiek. Meer bepaald zegt de wet dat de werkgever als een goed huisvader moet zorgen voor het arbeidsgereedschap dat aan de werknemer toebehoort alsmede voor de persoonlijke voorwerpen welke door deze laatste in bewaring moeten worden gegeven. Bovendien staat in de wet dat de werkgever in geen geval mag weigeren dat arbeidsgereedschap of die persoonlijke voorwerpen terug te geven.

Hij moet ervoor zorgen

Je werkgever moet dus vooreerst zorgen voor je arbeidsgereedschap en je privé-voorwerpen zoals een zorgvuldige werkgever dat in dezelfde omstandigheden zou doen. Zo moet hij er bijvoorbeeld voor zorgen dat de werknemer die op het werk specifieke werkkledij moet aandoen zijn eigen kleding veilig kan opbergen.

Zo aanvaardt men bijvoorbeeld ook dat als je je eigen wagen gebruikt om een opdracht voor je werkgever uit te voeren, je auto beschouwd wordt als arbeidsgereedschap. Heb je dan een ongeval waarvoor je geen schuld treft dan wordt vaak geoordeeld dat je werkgever de herstellingskosten moet betalen die niet gedekt worden door jouw verzekeringsmaatschappij en/of die van de aansprakelijke voor het ongeval.

Hij moet het teruggeven

Je werkgever mag daarnaast ook niet weigeren om je persoonlijke spullen en arbeidsgereedschap aan jou terug te geven. Hij mag dat zelfs niet doen als jij bijvoorbeeld bepaalde eigendommen van je werkgever nog in je bezit hebt en die niet afgeeft. Hij kan enkel aan die verplichting ontsnappen in gevallen van overmacht. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan het geval dat je persoonlijke spullen door een brand in het bedrijf vernield werden.

Jan Roodhooft, advocaat