Hou je jouw leiderschap nog vol?

(foto Securex)

Regel 1: gebaseerd op karakter, verankerd in menselijkheid

Een leider is een leider om wie hij is en minder om wat hij kan. Baseer je leiderschap dus niet op competenties, ervaring en autoriteit. Maar wel op de hoekstenen van iemands karakter.

Regel 2: integratie van de stakeholders

De drie stakeholders bij leiderschap zijn jezelf, de andere (jouw team, de volgers) en de context (de organisatie, de maatschappij). Hou een evenwicht tussen alle verwachtingen. Zorg ervoor dat jij en jouw team het volhouden. Op die manier creëert de organisatie ook waarde voor klanten en de maatschappij, hou je een evenwicht tussen de vele verwachtingen van de stakeholders en houden de organisatie én de maatschappij het ook vol.

Regel 3: balans – loslaten en vasthouden

Een leider moet goed kunnen beslissen hoe en wanneer zaken los te laten en hoe en wanneer ze vast te houden. Hiervoor heb je zelfvertrouwen nodig om de gevolgen van die beslissing te aanvaarden. Maar ook vertrouwen in jouw team is van belang.

Door een juiste balans te vinden tussen loslaten en vasthouden maak je duidelijk wat belangrijk is voor jou. Stel je team gerust door beschikbaar te zijn waar nodig. Voor hen schept dit ook meer duidelijkheid over hun beslissingsbevoegdheid en is er meer ruimte om te groeien. Dit alles zorgt ervoor dat mensen je zullen respecteren.

Regel 4: focus op de duurzame driehoek van leiderschap

Hoe hou je het als leider vol? Een belangrijke vraag waarop het antwoord eenvoudig kan zijn: door te focussen. Er zijn drie dingen die je helpen te focussen: waarden, vooruitgang en uitzonderingen.

  • Waarden geven stabiliteit en zijn nodig om jouw team te inspireren en op een juiste manier te leiden. Deze moeten best voor een groot deel coherent zijn met de waarden van de organisatie.
  • Richt je aandacht op vooruitgang en minder op de manier waarop. Toon dat het doel belangrijk is, dat je er zelf ook voor wil gaan en hou er rekening mee dat dit moet zinvol zijn.
  • Zorg ervoor dat je beschikbaar bent indien er uitzonderingen zijn die de competentie van een teamlid overstijgen of die zorgen voor wrijving tussen doelen en waarden of plan en realiteit.

Deze duurzame driehoek helpt je om zelf niet te verdrinken in details en geeft ruimte aan mensen om verantwoordelijkheid op te nemen en zich te ontwikkelen.

Regel 5: jezelf overbodig maken

Bescheidenheid, nederigheid, matigheid, eenvoud, zelfrelativering en soberheid zijn eigenschappen die een garantie zijn voor duurzaam succes als leider. Een leider is essentieel qua functionaliteit, maar onbeduidend qua omvang. Stel je bescheiden op en maak je zelfs in de meeste gevallen overbodig. Zo zullen mensen zo veel mogelijk zelf doen wat nodig is.

Meer weten over duurzaam leiderschap?

Duurzaam leiderschap. Hoe leiden in een VUCA-wereldvoor leiders die op zoek zijn naar inspiratie om hun leiderschap vorm te geven. Benieuwd naar de ingrediënten om op een duurzame manier te leiden? Ontdek ze in dit inspirerende boek (uitgegeven bij die Keure, 29 euro).