Help! Mijn personeel loopt weg

(foto Securex)

Het effect van een toxische werkplek is niet te onderschatten. Het vernietigt de identiteit en waardigheid van mensen. Hoe kan je dit als leidinggevende vermijden? Hoe creëer je voor jouw collega’s een meer duurzame werkplek?

Door jouw leiderschapsstijl. En daarvoor baseer je je het best op jouw karakter. Integreer de vier kwaliteiten die ons mens-zijn bepalen. Het zijn kwaliteiten die in deze snel veranderende maatschappij onder druk staan, maar die van belang zijn om een leiderschapscrisis te vermijden.

1. Empathie

Schenk aandacht aan de anderen en plaats jezelf in andermans schoenen. Hierbij hou je rekening met de verschillende behoeftes, sterktes en ambities van anderen. Alleen door rekening te houden met de eigenheid van mensen zal je hun ontwikkeling ondersteunen. Dit zorgt ervoor dat je vertrouwen en respect krijgt, waardoor je mensen motiveert om zichzelf te worden.

Het is waar dat mensen met minder empathie gemakkelijker de top kunnen bereiken. Maar zal je zonder empathie ook aan de top kunnen blijven? Het antwoord is neen.

2. Rechtvaardigheid

Hou een evenwicht tussen empathisch zijn en rechtvaardigheid ten opzichte van anderen. Rechtvaardigheid gaat over inclusiviteit: mensen in het systeem betrekken en hen door een gedifferentieerde aanpak toch zoals iedereen behandelen. Op die manier zullen ze zich ook gewaardeerd voelen.

3. Wederkerigheid

Bij wederkerigheid is er naast instrumentele waarde (de basis van arbeidsovereenkomsten) ook de symbolische waarde (niet tastbaar). Probeer als leider een verbinding te creëren die het instrumentele overstijgt. Zorg ervoor dat jouw team of organisatie zo’n aantrekkingskracht uitoefent op mensen, dat ze willen blijven. Link wederkerigheid ook aan zinvolheid. Zo vermijd je een cultuur waarin niemand bereid is iets te doen als ze er niets voor terugkrijgen. Wederkerigheid staat of valt met vrijwilligheid.

4. Mildheid

Mildheid maakt ons menselijker, ook in organisaties. Organisaties kunnen succesvol zijn zonder mildheid, maar het zijn de humane ondernemingen die beter presteren op lange termijn.

Het is aan jou als leider om een evenwicht te zoeken tussen deze vier eigenschappen. En dit alles sluit niet uit dat je geen neen kan zeggen. Stel je bij moeilijke situaties gewoon altijd deze twee vragen:

  1. Is dit het juiste om te doen?
  2. Kan ik het op de juiste manier doen?

Als je hierop een negatief antwoord hebt en je laat jouw morele overwegingen links liggen, dan zal je onverschillig worden voor de menselijke kant van business en de ruimte rondom jou zal toxisch worden. Als dat gebeurt heb je drie opties: aanvaarden, verzetten en verandering brengen of vluchten.

Meer weten over duurzaam leiderschap?

Duurzaam leiderschap. Hoe leiden in een VUCA-wereldvoor leiders die op zoek zijn naar inspiratie om hun leiderschap vorm te geven. Benieuwd naar de ingrediënten om op een duurzame manier te leiden? Ontdek ze in dit inspirerende boek (uitgegeven bij die Keure, 29 euro).