Meer Fransen werken in België

De inkomende grensarbeid in België is tussen midden 2021 en midden vorig jaar lichtjes gestegen met 0,7 procent tot 52.469 mensen. Er kwamen meer Fransen (+2 procent tot 38.748) in België werken, vooral in de provincie Namen en Oost-Vlaanderen. In West-Vlaanderen nam hun aantal af. De uitgaande grensarbeid blijft weliswaar een stuk groter dan de inkomende. Dat blijkt uit cijfers van hr-dienstverlener SD Worx.

De provincie Henegouwen trekt met 14.759 mensen het meest inkomende grensarbeiders aan, maar het gaat wel om een daling met 35 procent. Daarna volgen Namen (12.377 werknemers uit de buurlanden) en Oost-Vlaanderen (10.489). Luxemburg (3.759) en West-Vlaanderen (3.912) vallen sterk terug qua inkomende grensarbeiders.

Belgen in buurlanden

Met bijna 88.000 zijn Belgen die in een buurland werken de grootste groep grensarbeiders. Meer dan de helft van hen werkt in Luxemburg. Dat aantal nam nog verder toe met 3,1 procent. In Frankrijk werken 8.480 Belgen. Uitgaande grensarbeid naar Duitsland steeg licht, terwijl die naar Nederland sterk afnam (-6,6 procent), al blijven Belgen die in Nederland werken (24.840) de tweede grootste groep.

De meeste Belgische uitgaande grensarbeiders wonen in de provincie Luxemburg (36.622), gevolgd door de Luikenaars (15.655). De Limburgers staan op de derde plaats met 14.584.

Telewerkdagen

SD Worx waarschuwt werkgevers nog dat vanaf 1 juli de tolerantie op het vlak van sociale zekerheid voor telewerk definitief beëindigd wordt. “In principe vallen we dan terug op de normale regels, waarbij een werknemer sociaal verzekerd wordt in zijn woonland indien hij minstens 25 procent van zijn activiteiten in zijn woonland verricht”, zegt Jo Lavrysen van SD Worx. “Concreet: als een werknemer meer dan één dag van thuis uit werkt in een buurland, riskeert de werkgever zware administratieve gevolgen, zoals het opzetten van een payroll administratie in het buurland, wat extra complexiteit en kosten met zich meebrengt.”

Europa werkt ondertussen wel aan nieuwe regels aangepast aan de nieuwe realiteit bij sommige werkgevers die graag twee telewerkdagen toestaan.

Belga