Speelt jouw klimaatbezorgdheid een rol bij de keuze van je werkgever?

Bedrijven die rekening houden met klimaat en milieu hebben een stap voor om de war for talent op de arbeidsmarkt te winnen. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta. Zes op de tien werknemers zegt dat het wel/niet hebben van een klimaatbeleid hun keuze voor een nieuwe werkgever beïnvloedt.

Zes op de tien werknemers laten zich bij de keuze van een nieuwe werkgever beïnvloeden door diens klimaatbeleid. Acht op de tien werknemers vinden het heel belangrijk dat het bedrijf waarvoor ze werken acties neemt tegen klimaatverandering en bijna een op de vijf werknemers is zelfs bereid zijn werkgever te verlaten als die geen of onvoldoende klimaatinspanningen levert.

Tandje bijsteken

“Het klimaat is voor werknemers een belangrijk criterium in de keuze voor een werkgever. Het thema zal alleen nog maar aan belang winnen de komende jaren”, vertelt Annelies Baelus, experte verloning bij Acerta. “Bedrijven zijn vaak al bezig met de basis, zoals recycleren en groene mobiliteit. Maar ze kunnen nog een tandje bijsteken. Met de hoge energieprijzen zijn er bijvoorbeeld opportuniteiten voor bedrijven om medewerkers aan te trekken en te behouden. Vier op de tien willen wel binnen de twee jaar klimaatdoelstellingen opnemen in hun hr-beleid, maar de cijfers tonen dat een snellere actie nodig is. Zeker als ze de strijd om het beste talent in de krappe arbeidsmarkt willen winnen én die talenten willen behouden. Wie wacht op stimulansen of doelstellingen van de overheid, dreigt de boot helemaal te missen”, legt ze uit.

Concrete doelstellingen

De werkende Belg wil vooral concrete inspanningen van zijn (toekomstige) werkgever om te helpen duurzamer te leven. Zo toont 61 % van de bevraagden interesse in een bijdrage van de werkgever voor de energiefactuur. 43 % wil een tegemoetkoming om thuis een groene renovatielening af te sluiten en 52 % wil een bijdrage om in te tekenen op een energiecontract of groepsaankoop voor groene stroom. “We zijn op een punt gekomen dat klimaat over meer gaat dan over mobiliteit alleen. Fietsvergoedingen, de vergroening van het wagenpark en ecocheques zijn bijvoorbeeld al vrij goed ingeburgerd in het bedrijfsleven, maar renovatieleningen, bijdragen voor de energiefactuur en groepsaankopen voor groene stroom gaan nog een hele stap verder. Nochtans kunnen bedrijven hier een zeer bepalende rol spelen om hun medewerkers te helpen hieraan te werken. Bijvoorbeeld in cafetariaplannen zien we ook meer en meer duurzame, groene voordelen opduiken”, legt Annelies Baelus uit. 46 % van alle bevraagde werknemers geeft aan dat ze meer inspraak zouden willen in dat beleid.

Bedrijven onderschatten groene mindset

Duidelijke cijfers allemaal, maar opvallend genoeg onderschatten bedrijven de groene mindset van hun werknemers, zo bleek uit een eerder onderzoek van Acerta in samenwerking met de KU Leuven. Slechts iets meer dan zes op de tien bedrijfsleiders (64 %) denken dat hun werknemers het thema klimaat belangrijk vinden, terwijl dus 79 % van de werknemers aangeeft dat ze het (heel) belangrijk vinden dat hun werkgever acties neemt tegen de klimaatverandering. Bovendien zijn bedrijven overtuigd dat een klimaataanpak vooral meer draagvlak heeft bij de jongere generaties, terwijl werknemers uit alle leeftijdsgroepen aangeven dat ze het belangrijk vinden.

Mieke Vercruijsse