Dit zijn je rechten en plichten als vrijwilliger

Mag ik als werknemer vrijwilligerswerk doen? Word ik vergoed voor vrijwilligerswerk? Heeft het een effect op mijn belastingen? Ben ik verzekerd? Alle informatie omtrent vrijwilligerswerk op een rijtje.

Wat?

Vrijwilligerswerk is onbezoldigd werk, dat iemand uit vrije wil uitvoert voor een organisatie die geen winst nastreeft. Helpen tappen in de hockeyclub, administratie doen bij de seniorenwerking of je opgeven als spreekpartner voor nieuwe Belgen die Nederlands willen leren? Zet je vrijwillige schouders gerust onder de organisatie.

Wie?

Vrijwilligers zijn minimum 15 jaar en hebben de eerste twee studiejaren van het secundair onderwijs achter de rug. Alle Belgen, inwoners uit de Europese Unie, inwoners met een verblijfsvergunning en sommige asielzoekers mogen zich opgeven als vrijwilligers. Ook als werknemer kan je dus vrijwilligerswerk uitvoeren.

Voor werklozen geldt een speciale regeling, zij dienen vooraf te melden dat ze vrijwilligerswerk doen en vullen specifieke formulieren in waarop alle informatie staat. Vrijwilligers die een invaliditeitsuitkering ontvangen, dienen het akkoord te krijgen van de adviserend geneesheer van de mutualiteit.

Informatie?

De vereniging waarvoor je vrijwilligerswerk doet, heeft informatieplicht tegenover jou. Wat is het doel van de organisatie, welke verzekeringen sluiten zij voor je af, welke kosten krijg je terugbetaald,…? Laat je goed informeren!

Hoeveel?

Als vrijwilliger heb je niet automatisch recht op een vergoeding. Indien je een vergoeding ontvangt, dient die om je kosten te dekken (aankoop materiaal, reiskosten,…).

In Vlaanderen wordt het onderscheid gemaakt tussen een reële kostenvergoeding, waarbij je je kosten inbrengt, en een forfaitaire kostenvergoeding, die elk jaar door de overheid bepaald wordt. Voor 2020 is deze vastgelegd op maximum 34,71 euro per dag en maximum 1.388,40 euro per jaar. Deze vergoedingen hebben geen invloed op je belastingen.

Verzekering?

Sommige verenigingen hebben een verzekeringsplicht tegenover hun vrijwilligers, andere niet. Wel wordt steeds aan organisaties aangeraden om een verzekering af te sluiten. Alle informatie omtrent de verzekeringsplicht kan je hier terugvinden.

Info: www.vlaanderenvrijwilligt.be

Eveline Janssens