Verlof zonder wedde nemen als je extra vakantie wil?

Als je vakantiedagen ‘op’ zijn en je toch nog een aantal dagen afwezig wil zijn op het werk zou je er aan kunnen denken om onbetaald verlof (ook genaamd verlof zonder wedde) te nemen.  Hoe ga je daarbij te werk?

Geen recht

Het opnemen van onbetaald verlof is geen recht.  Je kan dat dus niet zomaar afdwingen van je werkgever. Als je verlof zonder wedde wil nemen zal je het akkoord van je werkgever daarmee moeten vragen.  Om diens akkoord te krijgen is het nuttig een goede motivering te hebben waarom je het verlof zonder wedde wil opnemen.

Omgekeerd kan ook je werkgever je niet dwingen om onbetaald verlof te nemen.  Hij kan het je voorstellen maar je bent nooit verplicht om op zijn voorstel in te gaan.

Afspraken op papier

Zijn jij en je werkgever het eens dat je een aantal dagen verlof zonder wedde mag nemen, dan zet je die afspraken best ook dadelijk op papier en dit in een document dat jullie beiden voor akkoord ondertekenen. Zet daarin welke dagen je precies afwezig zal mogen zijn op het werk.  Doe je dat niet dan loop je het risico dat je werkgever je achteraf verwijt dat je die dagen onwettig afwezig was op het werk.

Er gelden daarbij geen minimum- of maximumgrenzen rond het aantal dagen dat je afwezig mag zijn.  Strikt gezien is het dus bv. denkbaar dat het verlof zonder wedde een periode van een jaar of zelfs meer bedraagt en dit bijvoorbeeld als je op wereldreis zou willen gaan.

Loon?

Tijdens de periode van afwezigheid heb je geen recht op loon.  Je werkgever moet je bijvoorbeeld ook geen maaltijdcheques geven.  Heb je een bedrijfswagen dan mag je die in de regel tijdens deze periode ook niet gebruiken en zal je die moeten inleveren. Je kan omtrent de bedrijfswagen wel andere afspraken met je werkgever maken.  Hou er ook rekening mee dat de dagen onbetaald verlof een invloed kunnen hebben op je eindejaarspremie.  Bovendien kan het zijn dat je minder vakantierechten opbouwt voor het volgende jaar.

Jan Roodhooft, advocaat