Zo kan je binnenkort mantelzorgverlof aanvragen

Vanaf 1 oktober kan je, als je een erkend mantelzorger bent van een zorgbehoevende persoon, mantelzorgverlof aanvragen. Wat moet je hiervan weten en hoe ga je te werk?

Als werknemer kan je onder bepaalde voorwaarden een zogenaamd ’themaverlof’ opnemen. Hierbij gaat het om ouderschapsverlof, verlof medische bijstand of palliatief verlof. Vanaf 1 oktober komt daar een extra mogelijkheid bij en kan je ook mantelzorgverlof opnemen.

Voor hoelang?

Als je voltijds werkt kan je zo’n mantelzorgverlof (per zorgbehoevende persoon) opnemen gedurende één maand als je je prestaties voltijds stopzet dan wel gedurende twee maanden bij een vermindering van je prestaties tot 1/2de of met 1/5de.

Bovendien geldt er een maximum over je hele beroepsloopbaan. Meer bepaald bedraagt het recht op volledige schorsing maximum 6 maanden over je gehele beroepsloopbaan. Neem je het verlof op onder de vorm van een vermindering van prestaties dan bedraagt deze termijn 12 maanden.

Welke vergoeding krijg je?

Als je mantelzorgverlof opneemt, heb je recht op een uitkering van de RVA. Zolang er geen specifiek KB daarover bestaat gelden dezelfde bedragen en toekenningsvoorwaarden als bij de uitkering voor verlof voor medische bijstand.

Erkenning nodig

Om recht te hebben op mantelzorgverlof heb je een erkenning als mantelzorger nodig. Om die erkenning te krijgen moet je een aanvraag indienen bij je ziekenfonds. Diegene voor wie je zorg draagt, moet het daarmee ook eens zijn. Er gelden trouwens geen anciënniteitsvoorwaarden in het bedrijf waar je werkt opdat je van zo’n verlof zou kunnen genieten.

Wil je mantelzorgverlof opnemen, dan moet je je werkgever daarvan ook op de hoogte brengen. Dat doe je door hem een aangetekend schrijven te sturen of je werkgever een brief te overhandigen waarbij je hem een dubbel laat tekenen voor ontvangst. Bij deze brief moet een bewijs gevoegd worden van je erkenning als mantelzorger.

Jan Roodhooft, advocaat ()